اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اعلان کاریابی
د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسیون لاندی کمبود بستونه د ملکی خدمتونو د ټاکنو د طرزالعمل سره سم د رتبو او معاشونو په نوی سیستم سره د آزدای سیالی له لیاري د ۱۳۹۷ لمریز کال د (عقرب) د میاشتي (۶) نیټي څخه د (۷) کاری ورځولپاره او د پلان او پالیسی د...
Nov 03, 2018 -
اعلان کاریابی یک بست سکرتریت کمیسیون
کمیسیون شکایات انتخاباتی به منظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد اصلاح و ایجاد ادارۀ سالم اینک بست رتبه 4 سکرتریت عضو کمیسیون را به منظور استخدام کارمندان شایسته و کارفهم از تاریخ (۱۳۹۷/۷/۲۱ الی...
Oct 13, 2018 Oct 24, 2018
اعلان کاریابی 5 بست دریور و صفاکار
کمیسیون شکایات انتخاباتی 4 بست رتبه 7 (دیور) و یک بست رتبه 8 (صفاکار) را مطابق طرزالعمل خدمات ملکی به سیستم جدید رتب و معاش از طریق رقابت آزاد به اعلان می‌سپارد. شماره عنوان...
Oct 10, 2018 -
اعلان کاریابی آمریت استخدام
کمیسیون شکایات انتخاباتی به منظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد اصلاح و ایجاد ادارۀ سالم به سلسلۀ اعلانات قبلی خویش اینک بست رتبه 3 آمریت استخدام خویش را به منظور استخدام کارمندان شایسته و کارفهم از...
Oct 02, 2018 Oct 09, 2018
اعلان کاریابی بست های قراردادی ولایتی کمیسیون شکایات انتخاباتی
همآهنگ کننده کمیسیون شکایات در ولسوالی ها كميسيون شكايات انتخاباتی به منظور تامین هر چه بیشترعدالت و شفافیت انتخاباتی و فراهم نمودن دسترسی به صورت آسان به مراجع جهت جمع آوری اعتراضات و شکایات انتخاباتی، بست های (همآهنگ کننده کمیسیون شکایات در...
Sep 25, 2018 Sep 30, 2018
اعلان کاریابی دو بست مرکزی کمیسیون شکایات
کمیسیون شکایات انتخاباتی به منظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد اصلاح و ایجاد ادارۀ سالم اینک دو بست رتبه 4 کارشناس تصنیف اعتراضات و شکایات و مدیر عمومی ارتباط و هماهنگی با ولایات خویش را به منظور...
Sep 25, 2018 Oct 06, 2018
اعلان کاریابی ریاست منابع بشری کمیسیون شکایات انتخاباتی
ریاست منابع بشری کمیسیون شکایات انتخاباتی ۲۵ سرطان, ۱۳۹۷ بورد تعیینات خدمات ملکی (یک بست) رتبه دوم کمیسیون شکایات انتخاباتی را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد. علاقمندان واجد شرایط، می‌توانند...
Jul 17, 2018 -
اعلان کاریابی بست های 7 و 8 دفتر مرکزی کمیسیون شکایات انتخاباتی
کمیسیون شکایات انتخاباتی به منظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد اصلاح و ایجاد ادارۀ سالم به سلسلۀ اعلانات قبلی خویش اینک (۷) بست پایین رتبه 7 و 8 خویش را به منظور استخدام کارمندان شایسته و کارفهم از...
Jul 11, 2018 -
اعلان مجدد کاریابی بست های ولایتی
کمیسیون شکایات انتخاباتی به منظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد اصلاح و ایجاد ادارۀ سالم به سلسلۀ اعلانات قبلی خویش اینک (6) بست ولایتی خویش را به منظور استخدام کارمندان شایسته و کارفهم از تاریخ (18/4/...
Jul 11, 2018 -
اعلان کاریابی بست های کمبود مرکزی کمیسیون شکایات انتخاباتی
کمیسیون شکایات انتخاباتی به منظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد اصلاح و ایجاد ادارۀ سالم به سلسلۀ اعلانات قبلی خویش اینک (35) بست مرکزی و (42) بست ولایتی خویش را به منظور استخدام کارمندان شایسته و...
May 19, 2018 May 30, 2018
صفحه 1 از 5
قبل12345بعد