اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اعلان کاریابی ریاست منابع بشری کمیسیون شکایات انتخاباتی
ریاست منابع بشری کمیسیون شکایات انتخاباتی ۲۵ سرطان, ۱۳۹۷ بورد تعیینات خدمات ملکی (یک بست) رتبه دوم کمیسیون شکایات انتخاباتی را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد. علاقمندان واجد شرایط، می‌توانند...
Jul 17, 2018 -
اعلان کاریابی بست های 7 و 8 دفتر مرکزی کمیسیون شکایات انتخاباتی
کمیسیون شکایات انتخاباتی به منظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد اصلاح و ایجاد ادارۀ سالم به سلسلۀ اعلانات قبلی خویش اینک (۷) بست پایین رتبه 7 و 8 خویش را به منظور استخدام کارمندان شایسته و کارفهم از...
Jul 11, 2018 -
اعلان مجدد کاریابی بست های ولایتی
کمیسیون شکایات انتخاباتی به منظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد اصلاح و ایجاد ادارۀ سالم به سلسلۀ اعلانات قبلی خویش اینک (6) بست ولایتی خویش را به منظور استخدام کارمندان شایسته و کارفهم از تاریخ (18/4/...
Jul 11, 2018 -
اعلان کاریابی بست های کمبود مرکزی کمیسیون شکایات انتخاباتی
کمیسیون شکایات انتخاباتی به منظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد اصلاح و ایجاد ادارۀ سالم به سلسلۀ اعلانات قبلی خویش اینک (35) بست مرکزی و (42) بست ولایتی خویش را به منظور استخدام کارمندان شایسته و...
May 19, 2018 May 30, 2018
اعلان کاریابی بست های کمبود ولایتی کمیسیون شکایات انتخاباتی
کمیسیون شکایات انتخاباتی به منظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد اصلاح و ایجاد ادارۀ سالم به سلسلۀ اعلانات قبلی خویش اینک (34) پست ولایتی خویش را به منظور استخدام کارمندان شایسته و کارفهم از تاریخ (19...
May 09, 2018 -
اعلان بست های کمیشنران ولایتی
مطابق ماده ۳۱ قانون انتخابات، کمیسیون شکایات انتخاباتی با در نظر داشت اصل شفافیت، تخصص، شایسته سالاری بست های کمیشنران ولایتی خویش را که به صورت قراردادی است، برای مدت ۷ روز کاری از تاریخ ۱۴ / ۱/ ۱۳۹۷ الی ۲۲ / ۱/ ۱۳۹۷ به اعلان می سپارد. بنا...
Apr 03, 2018 -
اعلان کاریابی 48 بست بلند رتبه و پایین رتبه
کمیسیون شکایات انتخاباتی به سلسله اعلانات قبلی به تعداد (48) بست کمبود بلند رتبه و پایین رتبه دفتر مرکزی خویش راکه مندرج در جدول ذیل می باشد، برای مدت ده روز کاری به اعلان می سپارد. بناءً داوطلبان محترم که خواهان کاندیداتوری در این بست ها می...
Jan 07, 2018 -
اعلان کاریابی
کمیسیون شکایات انتخاباتی (102) بست ولایتی کمبود ذیل را به اعلان می سپارد: لایحه وظایف آمریت دارالانشای ولایتی لایحه وظایف مدیر عمومی تحلیل وبررسی شکایات انتخاباتی لایحه وظایف مدیر عمومی مالی واداری لینک دریافت فورم...
Sep 11, 2017 -
اعلان مجدد بست ریاست دفتر مقام کمیسیون شکایات انتخاباتی
کمیسیون شکایات انتخاباتی بست ریاست دفتر مقام کمیسیون را مطابق طرزالعمل تعیینات خدمات ملکی و سیستم جدید رتب و معاش از طریق رقابت آزاد از تاریخ 7 / 6 / 1396 الی 19 / 6 / 1396 به مدت 7 روز کاری به اعلان می سپارد. عنوان بست: ریاست دفتر (بست...
Aug 30, 2017 -
اعلان کاریابی
کمیسیون شکایات انتخاباتی بست ریاست دفتر مقام کمیسیون را مطابق طرزالعمل تعیینات خدمات ملکی و سیستم جدید رتب و معاش از طریق رقابت آزاد از تاریخ 21 جوزا 1396 الی آخر ماه جوزا 1396 به مدت 10 روز کاری به اعلان می سپارد. عنوان بست: ریاست دفتر...
Jun 12, 2017 -
صفحه 1 از 5
قبل12345بعد