اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اعلان کاریابی بست های کمبود مرکزی کمیسیون شکایات انتخاباتی
کمیسیون شکایات انتخاباتی به منظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد اصلاح و ایجاد ادارۀ سالم به سلسلۀ اعلانات قبلی خویش اینک (35) بست مرکزی و (42) بست ولایتی خویش را به منظور استخدام کارمندان شایسته و...
May 19, 2018 -
اعلان کاریابی بست های کمبود ولایتی کمیسیون شکایات انتخاباتی
کمیسیون شکایات انتخاباتی به منظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد اصلاح و ایجاد ادارۀ سالم به سلسلۀ اعلانات قبلی خویش اینک (34) پست ولایتی خویش را به منظور استخدام کارمندان شایسته و کارفهم از تاریخ (19...
May 09, 2018 -
اعلان بست های کمیشنران ولایتی
مطابق ماده ۳۱ قانون انتخابات، کمیسیون شکایات انتخاباتی با در نظر داشت اصل شفافیت، تخصص، شایسته سالاری بست های کمیشنران ولایتی خویش را که به صورت قراردادی است، برای مدت ۷ روز کاری از تاریخ ۱۴ / ۱/ ۱۳۹۷ الی ۲۲ / ۱/ ۱۳۹۷ به اعلان می سپارد. بنا...
Apr 03, 2018 -
اعلان کاریابی 48 بست بلند رتبه و پایین رتبه
کمیسیون شکایات انتخاباتی به سلسله اعلانات قبلی به تعداد (48) بست کمبود بلند رتبه و پایین رتبه دفتر مرکزی خویش راکه مندرج در جدول ذیل می باشد، برای مدت ده روز کاری به اعلان می سپارد. بناءً داوطلبان محترم که خواهان کاندیداتوری در این بست ها می...
Jan 07, 2018 -
اعلان کاریابی
کمیسیون شکایات انتخاباتی (102) بست ولایتی کمبود ذیل را به اعلان می سپارد: لایحه وظایف آمریت دارالانشای ولایتی لایحه وظایف مدیر عمومی تحلیل وبررسی شکایات انتخاباتی لایحه وظایف مدیر عمومی مالی واداری لینک دریافت فورم...
Sep 11, 2017 -
اعلان مجدد بست ریاست دفتر مقام کمیسیون شکایات انتخاباتی
کمیسیون شکایات انتخاباتی بست ریاست دفتر مقام کمیسیون را مطابق طرزالعمل تعیینات خدمات ملکی و سیستم جدید رتب و معاش از طریق رقابت آزاد از تاریخ 7 / 6 / 1396 الی 19 / 6 / 1396 به مدت 7 روز کاری به اعلان می سپارد. عنوان بست: ریاست دفتر (بست...
Aug 30, 2017 -
اعلان کاریابی
کمیسیون شکایات انتخاباتی بست ریاست دفتر مقام کمیسیون را مطابق طرزالعمل تعیینات خدمات ملکی و سیستم جدید رتب و معاش از طریق رقابت آزاد از تاریخ 21 جوزا 1396 الی آخر ماه جوزا 1396 به مدت 10 روز کاری به اعلان می سپارد. عنوان بست: ریاست دفتر...
Jun 12, 2017 -
اعلان کاریابی
کمیسیون شکایات انتخاباتی به منظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد اصلاح و ایجاد ادارۀ سالم به سلسله اعلانات قبلی خویش اینک (16) بست گاردان غیر مسلح به شکل قراردادی را به اعلان می سپارد: عنوان...
Jun 05, 2017 -
اعلان کاریابی
کمیسیون شکایات انتخاباتی بست کمبود ذیل را مطابق طرزالعمل تعیینات خدمات ملکی و سیستم جدید رتب و معاش از طریق رقابت آزاد از تاریخ 3 ثور1396 الی 11 ثور 1396 به مدت 7 روز کاری به اعلان می سپارد. عنوان بست: صفاکار (بست 8) اداره: دفتر عضو...
Apr 26, 2017 -
اطلاعیه کاریابی
کمیسیون شکایات انتخاباتی بست رتبه 7 "دریور" و بست رتبه 8 "صفاکار" ریاست دفتر مقام را مطابق طرزالعمل خدمات ملکی به سیستم جدید رتب و معاش از طریق رقابت آزاد به اعلان می‌سپارد. هموطنان علاقمند واجد شرایط میتوانند فورم...
Apr 12, 2017 -
صفحه 1 از 4
قبل1234بعد