اعلان بست های کمیشنران ولایتی

مطابق ماده ۳۱ قانون انتخابات، کمیسیون شکایات انتخاباتی با در نظر داشت اصل شفافیت، تخصص، شایسته سالاری بست های کمیشنران ولایتی خویش را که به صورت قراردادی است، برای مدت ۷ روز کاری از تاریخ ۱۴ / ۱/ ۱۳۹۷ الی ۲۲ / ۱/ ۱۳۹۷ به اعلان می سپارد. بنا داوطلبان محترم که خواهان کاندیداتوری در این بست ها می باشند، غرض اخذ فورمه درخواستی و تسلیم آن همراه با اسناد و مدارک لازمه در اوقات رسمی ایام مذکور ( به استثناء ایام تعطیل ) از ساعت ۹ صبح الی ۳ بعد از ظهر به دفتر مرکزی کمیسیون شکایات انتخاباتی واقع در ناحیه دهم شهر کابل، کوچه چهارم شیرپور، جوار وزارت عدلیه مراجعه نمایند.

همچنان کاندیدان محترم، می توانند سافت فورمه درخواستی را از طریق سایت کمیسیون شکایات انتخاباتی ) ( iecc.gov.af نیز دریافت نموده و پس از تکمیل هارد کاپی آن را همراه با تمامی اسناد و مدارک لازم حضوراْ به دفتر مرکزی کمیسیون شکایات انتخاباتی  در اوقات و آدرس متذکره تسلیم  نمایند.

کاندیدان محترم می توانند برای معلومات بیشتر به شماره تلفن های ذیل به تماس شوند:

0789117578 و 0707854364

     لینک: لایحه وظایف                                                                                                            با احترام