اعلان کاریابی یک بست سکرتریت کمیسیون

کمیسیون شکایات انتخاباتی به منظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد اصلاح و ایجاد ادارۀ سالم اینک بست رتبه 4 سکرتریت عضو کمیسیون را به منظور استخدام کارمندان شایسته و کارفهم از تاریخ (۱۳۹۷/۷/۲۱ الی ۱۳۹۷/۸/۲) به اعلان می سپارد.

به اطلاع اشخاص واجد شرایط اعم از طبقه اناث و ذکور که تابعیت افغانستان را داشته باشند، رسانیده می شود تا خود را در پست متذکره کاندید نمایند.

اشخاص واجد شرایط می توانند فورمه های درخواستی را از ساعت 8 الی 3:30 ظهر از ظهر روزهای (شنبه الی چهارشنبه) به ریاست منابع بشری کمیسیون شکایات انتخاباتی واقع شیرپور ناحیه دهم شهر کابل جوار وزارت عدلیه اخذ و بعد از خانه پری در خلال اعلان متذکره دوباره تسلیم نمایند. ضمناً می توانند فورمه درخواستی را از سایت کمیسیون شکایات انتخاباتی اخذ و بعد از خانه پری هارد آنرا دوباره به ریاست منابع بشری کمیسیون شکایات انتخاباتی تسلیم نمایند.

عنوان وظیفه سکرتریت عضو کمیسیون
اداره کمیسیون شکایات انتخاباتی
محل وظیفه کابل
بخش ریاست دفتر
بست ۴
تعداد بست یک بست
گزارش دهی به عضو کمیسیون (ریاست دفتر)
تاریخ نشر ۱۳۹۷/۷/۲۱
تاریخ ختم ۱۳۹۷/۸/۲
کود ۰۲۷-۰۱-۹۰-۸۲