اعلان کاریابی

د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسیون لاندی کمبود بستونه د ملکی خدمتونو د ټاکنو د طرزالعمل سره سم د رتبو او معاشونو په نوی سیستم سره د آزدای سیالی له لیاري د ۱۳۹۷ لمریز کال د (عقرب) د میاشتي (۶) نیټي څخه د (۷) کاری ورځولپاره او د پلان او پالیسی د ریاست اجرایه مدیریت د (۱۰) ورزو لپاره اعلان ته ورکوی:

ګته عنوان د بست اداره سبت د اعلان نیټه د اعلان بشپړیدو نیټه کتنه
1 مدیریت حاضری د بشری منابعو ریاست 5 1397/8/6 1397/8/14 مجدد
2 مدیرعمومی تحلیل و تصنیف وظایف ریاست منابع بشری 4 1397/8/6 1397/8/14 مجدد
3 مدیر اجرائیه ریاست تحلیل و بررسی 5 1397/8/6 1397/8/14 مجدد
4 مدیر عمومی تنظیم سفرها ریاست ارتباط خارجه 4 1397/8/6 1397/8/14 مجدد
5 آمرنظارت ریاست دفتر مقام 3 1397/8/6 1397/8/14  
6 مدیریت اجرائیه د پلان و پالیسی ریاست 5 1397/8/6 1397/8/14  

هغه شرایط لرونکی وطنوال چی غواړی په پورته بستونه کی ځانون و نوموي د درخواستی فورمو د لاسته راوړلو لپاره د ۱۳۹۷لمریز کال د عقرب د میاشتی (۶) مي نیتي څخه د عقرب د میاشتی (۱۹) مي نیټي پوری په لاندی آدرس سره تشریف راوړی او همدارنګه د دی کمیسیون د عامه اړیکه ریاست څخه هیله ده چی یاد بستونه د کمیسیون دسایت له لپاره نشرته وسپاری.