پایان کارگاه آموزشی کارمندان جدید ولایتی

کارگاه آموزشی چهار روزه  کارمندان تازه استخدام شده کمیسیون شکایات انتخاباتی روز چهارشنبه (13 ثور 1397) پایان یافت، دراین برنامه آموزشی کارمندان جدید ولایتی کمیسیون شکایات، توسط آموزگاران مسلکی دربخش های مالی واداری، اطلاعات وآگاهی عامه، تدارکات، پلانگذاری، منابع بشری، تحلیل و بررسی و طرزالعمل رسیدگی به شکایات، بگونه ی عملی وکار گروپی آموزش دیدند.

در مراسم ختم این کارگاه آموزشی، اعضای رهبری کمیسیون شکایات انتخاباتی درمورد مسئولیت ها وارزش های کاری این کارمندان روشنی انداختند.

محترم عبدالعزیز آریائی رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی در روز پایانی این کارگاه آموزشی بیان داشت: ما مسوولیت خویش را درخصوص استخدام کارمندان ولایتی به وجه احسن ادا کرده و کسی به اساس واسطه مقرر نشده هر آنچه که در توان ما بود برای تامین هرچه بیشتر شفافیت، انجام دادیم و کسی در این زمینه شک نکند.

آقای آریائی خطاب به کارمندان تازه استخدام شده ولایتی کمیسیون شکایات انتخاباتی گفت: شما کسانی هستید که نخستین سنگ بناء دفاتر ولایتی کمیسیون را میگذارید بنا صداقت، شفافیت و تامین عدالت انتخاباتی توسط شما در جهت کسب اعتماد مردم، دارای اهمیت سترگ می باشد.

رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی از این کارمندان بگونه جدی خواست تا قانونیت، سلسله مراتب، حسن سلوک اداری، موثریت ومثمریت را در کارهای اداری شان رعایت کرده و از هر آنچه که، سبب دامن زدن به تبعیض گوناگون گردد پرهیز نمایند؛ درغیر آن از وظیفه برکنار خواهند شد.

آریائی ضمن دادن اطمینان بر رعایت مساوات در میان کارمندان این کمیسیون افزود: هیچ یک تان از دیگر تان تفاوت ندارید و تنها معیار شما نزد ما کار، صداقت و تعهد تان بوده و برای کسی اجازه نمیدهیم که با استفاده از واسطه، خود را از یک ولایت به ولایت دیگر تبدیل کند.

محترم څارنمل غلام دستگیری هدایت عضو کمیسیون شکایات انتخاباتی، نیز استخدام کارمندان ولایتی کمیسیون شکایات انتخاباتی را برای این کمیسیون یک دستاورد مهم دانسته و افزود که این کارمندان از طریق یک پروسه شفاف، عادلانه و از میان بهترین ها انتخاب شده اند.

آقای هدایت مسئولیت کارمندان ولایتی را بسیار خطیر دانست و از آنان خواست تا درزمان ماموریت ، قانونیت و تخصص را رعایت کرده و کاری را انجام دهند که باعث افتخار خود و کمیسیون گردد.

درادامه محترم داکتر محمد علی ستیغ رئیس دارالانشای کمیسیون شکایات انتخاباتی فعال سازی دفاتر ولایتی کمیسیون شکایات انتخاباتی را یک گام مهم دانست و افزود، تلاش می کند تا کارمندان ولایتی کمیسیون شکایات از لحاظ امکانات درجایگاه بهتر قرار داشته باشند .

در پایان این کارگاه آموزشی به تمام کارمندان جدید کمیسیون شکایات انتخاباتی وظیفه سپرده شد تا هرچه زود به ولایت های شان رفته و در جهت فعال سازی دفاتر ولایتی کمیسیون شکایات انتخاباتی اقدام عملی نمایند.

گفتنی است که دفاتر ولایتی کمیسیون شکایات انتخاباتی دارای سه تن کارمند اداری می باشد که ازطریق رقابت آزاد برای 20 ولایت آمر دارلانشاء، برای 22 ولایت مدیر عمومی مالی و اداری و برای 24 ولایت مدیر عمومی تحلیل و بررسی استخدام شده اند. قرار است، بزودی بست های کمبود ولایات نیز به رقابت آزاد گذاشته شود.