اعلامیه مطبوعاتی

 

اعلامیه مطبوعاتی

کمیسیون شکایات انتخاباتی

1397/2/26  کابل-افغانستان

به اطلاع هموطنان عزیز خاصتآ کاندیدان احتمالی، رای دهندگان و سایر شرکای انتخاباتی اعم از حقیقی و حکمی رسانیده می شود که اخیرآ دفاتر ولایتی کمیسیون شکایات انتخاباتی در تمام ولایات کشور به  کار خویش آغاز نموده است. هموطنان محترم هرگونه شکایت و اعتراض قانونی و مستند خویش را بر تمام مراحل و پروسه های انتخاباتی، در فورمه مخصوص اعتراضات و شکایات  که در دفاتر این کمیسیون قابل دسترس است، ثبت نموده به دفاتر ولایتی این کمیسیون بسپارند و رسید اخذ نمایند.

کمیسون شکایات انتخاباتی ازهموطنان عزیز خویش احترامانه می طلبد تا با سهمگیری فعال در شفافیت نتایج انتخابات آینده برای تحکیم نظام مردم سالار و تحکیم حاکمیت قانون دین ملی خویش را اداء نمایند.

کمیسیون شکایات انتخاباتی متعهد است برای تآمین شفافیت انتخابات به همکاری مستقیم شاملین روند انتخابات، به اعتراضات و شکایات مستند مربوط به روند انتخابات از طریق دفاتر ولایتی خویش، به موقع رسیدگی قانونی نموده تا به استعانت ایزد متعال، در روشنی احکام قانون، احساس مسئولیت وجدانی و ادای مسئولیت ملی در تشریک مساعی همگانی به  نتایج مطلوب در انتخاب اعضای ولسی جرگه و شورا های ولسوالی ها نایل آید.

و من الله التوفیق