کنفرانس مطبوعاتی در مورد کمیسیون ویژه بررسی افراد دارای عضویت یا فرماندهی گروه های مسلح غیر قانونی به حیث کاندید و کارکردهای کمیسیون شکایات انتخاباتی

رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی می گوید، به زودی لیست افراد دارای عضویت یا فرماندهی گروه های مسلح غیر قانونی به حیث کاندید اعلام و این افراد از لیست نهایی کاندیدان ولسی جرگه 1397 حذف خواهند شد.

در ابتدای کنفرانس خبری امروز ( چهارشنبه مورخ 3 / 5 / 1397 ) محترم داکتر علی رضا روحانی عضو، منشی و سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی، هدف از این نشست خبری را ارائه گزارش اولیه ی کمیسیون ویژه بررسی افراد دارای عضویت یا فرماندهی گروه های مسلح غیر قانونی به حیث کاندید در انتخابات 1397 عنوان کرد و گفت: مطابق قانون، در راس این کمیسیون ویژه، رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی قرار دارد.

سپس محترم عبدالعزیز آریائی رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی گفت: مطابق فقره ی دوم ماده 44 قانون انتخابات، این کمیسیون ویژه، برای بررسی و شناسایی افراد منسوب به گروه های مسلح غیرقانونی ایجاد گردیده که متشکل از نمایندگان وزارت های دفاع ملی، امور داخله، ریاست عمومی امنیت ملی، اداره ارگانهای محل است که در راس آن، رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی قرار دارد.

آقای آریائی افزود: طرزاالعمل کمیسیون ویژه تهیه و تصویب گردیده و اکنون در در ویب سایت کمیسیون شکایات انتخاباتی قابل دسترسی برای عموم مردم است.  وی می گوید، کار این کمیسیون ویژه، مشخص کردن افراد منسوب به گروه های مسلح غیر قانونی که به حیث کاندید مطرح است می باشد و ما به تمام مردم اطمینان میدهیم که هیچ عملی که در آن شخصیت کشی، موضوع سیاسی و دیگر عمل مغرضانه باشد در کمیسیون ویژه مطرح نیست و این کمیسیون به صورت مستقلانه و عادلانه  کار خود را انجام خواهد داد.

همچنان رئیس کمیسیون ویژه، دست داشتن افراد در گسترش ناامنی ها، انجام جرایم سازمان یافته، قاچاق مواد مخدر، غصب املاک و دارایی های عامه و همکاری با دشمن را از شاخصه های افراد یا گروه های مسلح غیر قانونی یاد کرد و علاوه کرد، در  کل هدف ما شناسایی افراد وابسته به گروه های مسلح غیر قانونی است، پس در این مورد  باید اسناد و مدارک به صورت واضح، وابستگی افراد را ثابت کند که در صورت عدم وجود اسناد و مدارک قناعت بخش برای اعضای کمیسیون، ما هیچ گاهی در قبال شخص تصمیم نمیگیریم. به گفته رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی، تصمیم در مورد این افراد در کمیسیون ویژه، فیصله ابتدایی بوده که در صورت عدم قناعت، این افراد می توانند به کمیسیون شکایات انتخاباتی مراجعه نموده و استیناف خواهی نمایند که در نهایت بر اساس قانون انتخابات، تصمیم کمیسیون شکایات انتخاباتی در این زمینه نهایی می باشد.

آقای آریائی در مورد کارکردها و جلسات کمیسیون ویژه گفت: این کمیسیون تا کنون هشت جلسه برگزار نموده که در این جلسات، طرزالعمل کمیسیون تهیه و تصویب شده و همچنان میکانیزم اجراآت اسناد تهیه و جمع آوری معلومات در مورد سوابق کاندیدان نیز صورت گرفته است. وی افزود، اسناد افرادی که علیه آنان شکایت صورت گرفته، جهت بررسی و دریافت اسناد موثق به ارگانهای امنیتی فرستاده شده، اما این ارگانها  با وجودی که عضو کمیسیون هم هستند، تا هنوز نتیجه بررسی های شان را روان نکرده اند. به گفته رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی، تاکنون 200 شکایت در زمینه افراد دارای عضویت و یا فرماندهی گروه های مسلح غیر قانونی به ثبت رسیده که به زودی در مورد آنها تصمیم گیری و اسامی افراد حذف شده از لیست نهایی کاندیدان ولسی جرگه 1397 اعلام خواهد شد.

 آقای آریایی همچنان در مورد پرداخت و اخذ رشوه هشدار داد و گفت: در صورتیکه کدام کاندید بخواهد که رشوه بپردازد، از لیست حذف و به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی خواهد گردید .

در ادامه داکتر علی رضا روحانی تعداد اعتراضات و شکایات ثبت شده را 883 مورد عنوان کرد و افزود، این شکایات و اعتراضات عمدتاً در دو کتگوری؛ در زمینه اشکالات در لیست اعلام شده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات و همچنان نسبت به افراد موجود در لیست صورت گرفته که از این تعداد شکایات و اعتراضات، 51 قضیه در دفتر ولایتی کابل بررسی شده، و کمیسیون مرکزی شکایات نیز 60 قضیه را بررسی و در مورد آنها تصمیم اتخاذ کرده است که با ختم بررسی تمام قضایا این تصمیم ها به اطلاع مردم  رسانده خواهد شد.

آقای روحانی می گوید، دفاتر ولایتی کمیسیون شکایات انتخاباتی در سراسر کشور فعال است و کارمندان ولایتی شکایات و اعتراضات را ثبت و به مرکز روان می کنند. وی همچنان در مورد کمیشنران ولایتی گفت:  چند ماه پیش لیست  کمیشنران ولایتی را جهت منظوری به مقام عالی ریاست جمهوری فرستاده ایم که از آن جمله تنها 27 تن منظوری شان آمده و متباقی آن منظور نگردیده است.