سفر معاون کمیسیون شکایات انتخاباتی به ولایت میدان وردگ

محترمه حمیرا حقمل معاون کمیسیون شکایات انتخاباتی روز ( دوشنبه 7 عقرب 1397) جهت رسیدگی به اعتراضات و شکایات انتخاباتی به ولایت میدان وردگ سفر نمود.

 معاون کمیسیون شکایات؛ نخست از دفتر ولایتی کمیسیون شکایات انتخاباتی دیدار کرد. محترم قاضی ضیاءالحق زاهد رئیس کمیسیون ولایتی شکایات انتخاباتی، در پیوند به آمار و ارقام شکایات ثبت شده و روند رسیدگی به این شکایات به خانم حقمل معلومات مفصل ارایه کرد.

آقای زاهد افزود؛ روند رای دهی در روز انتخابات ولسی جرگه در ولسوالی های جلریز، نرخ و چک به دلیل مشکلات تخنیکی  و امنیتی؛ رای دهندگان حضور کم رنگ داشتند. مسئولان کمیسیون شکایات ولایت میدان وردک به محترمه حقمل اطمینان دادند که تحت هیچگونه فشار قرار نخواهد گرفتند و  مطابق قانون و طرزالعمل های انتخاباتی وظایف خویش را انجام خوهند داد.

معاون کمیسیون شکایات انتخاباتی، ضمن استقبال از اشتراک چشم گیر شهروندان در پروسه رای دهی انتخابات ولسی جرگه، از مسئولان ولایتی کمیسیون خواست تا مطابق قانون و طرزالعمل های مربوطه اجراات و فیصله های شان را در زمان تعیین شده انجام دهند.

همچنان معاون کمیسیون شکایات انتخاباتی، طی ملاقات های جداگانه با محترم داکتر محمد عارف شاه جهان، والی میدان وردگ، کاندیدان معترض و اعضای جامعه مدنی این ولایت دیدار و ملاقات کرد.

والی میدان وردگ، برگزاری انتخابات را باوجود چالش های امنیتی و تخنیکی یک دستاورد دانسته و ابراز امید واری کرد که پس لرزه های انتخابات نیز به خوبی سپری گردد.

اعضای جامعه مدنی و کاندیدان انتخابات ولسی جرگه در این ملاقات بر شفافیت انتخابات تاکید ورزیده و از خانم حمیرا حقمل خواست تا آرای سیاه را از سفید جدا نمایند و کسانی را که دست به تقلب زده اند؛ مجازات شوند. نامزدان معترض از دست داشتن کارمندان دولتی در تقلب روند انتخابات در این ولایت ابراز نگرانی کرده و هشدار دادند که درصورت عدم تامین عدالت انتخاباتی نتیجه انتخابات را نخواهند پذیرفت.

سپس معاون کمیسیون شکایات انتخاباتی، به اعضای جامعه مدنی و نامزدان معترض جهت شفافیت هرچه بیشتر نتایج انتخابات اطیمنان داده و گفت: هیئت رهبری کمیسیون شکایات انتخاباتی مطابق قانون، طرزالعمل ها و مصوبات اخیر که جهت جدا سازی آرای پاک از ناپاک تصویب کرده، عدالت انتخاباتی را در کشور تامین خواهن کرد.

وی افزود، بر اساس  قانون انتخابات در صورتیکه اصول عادلانه بودن، سری بودن و عدالت انتخاباتی در یک حوزه تامین نگردد، انتخابات آن حوزه باطل می گردد.