سفر معاون کمیسیون شکایات انتخاباتی به ولایت زابل

در ادامه سفرهای ولایتی رهبری کمیسیون شکایات، محترمه حمیرا حقمل معاون کمیسیون شکایات انتخاباتی و محترم داکتر محمدعلی ستیغ رئیس دارالانشای این کمیسیون روز ( سه شنبه ۱۵ عقرب ۱۳۹۷) با هدف حصول اطمینان از روند رسیدگی به شکایات و دیدار با نهادهای ذیدخل انتخابات به ولایت زابل سفر نمودند.

این نشست که در مقر مقام ولایت زابل تدویر یافته بود؛ برید جنرال محمد گل رسولی رئیس امنیت و سرپرست ولایت زابل تشریف آوری معاون کمیسیون شکایات انتخاباتی، رئیس دارالانشای کمیسیون شکایات انتخاباتی و هیئت همراه شان را به ولایت زابل خوش آمدید گفته و اظهار امتنان نمود.

محترمه حمیرا حقمل معاون کمیسیون شکایات انتخاباتی از اشتراک فعال و گسترده مردم ولایت زابل در انتخابات ولسی جرگه؛ ازهمکاری های نیروهای امنیتی، ناظرین، کاندیدان و کارمندان کمیسیون شکایات انتخاباتی جهت برگزاری انتخابات ولسی جرگه در این ولایت اظهار سپاس نموده و خواهان اشتراک مردم در انتخابات آینده ریاست جمهوری گردید.

معاون کمیسیون شکایات انتخاباتی افزود: " در هر جا که کار باشد مشکلات است، بیاید باهم یکجا کار کرده و اعتماد شکسته مردم را دوباره ترمیم کنیم، تا صلح در کشور ما حاکم شود."

 وی همچنان به مردم این ولایت اطمینان داد که به تمام شکایات و مشکلات انتخاباتی شما مطابق قانون رسیدگی لازم صورت خواهد گرفت.

در ادامه این نشست مولوی روح الله به نمایندگی از علماء ولایت زابل صحبت نمود و گفت: نیروهای امنیتی در تامین امنیت برگزاری انتخابات ولسی جرگه، با وجود تهدیدات امنیتی بلند؛ انتخابات بدون کدام مشکل امنیتی برگزار شد.

با آنکه نمایندگان جامعه مدنی و نهادهای ذیدخل انتخابات، برگزاری انتخابات ولسی جرگه را در این ولایت قناعت بخش دانستند، اما خواهان رسیدگی به شکایات انتخابات از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی شدند.