اعلامیه کمیسیون شکایات انتخاباتی در مورد رد شایعه سفر اعضای این کمیسیون به ولایات

هموطنان عزیز!
اخیرا شایعاتی به نشر رسیده است که گویا هیاتی از اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی به برخی ولایات کشور سفر نموده، تا با برخی از کاندیدان ولسی جرگه در این ولایات دیدار نماید. کمیسیون شکایات انتخاباتی ضمن رد این خبر تاکید می نماید، تاکنون در زمینه سفر به ولایات کشور برنامه ای در پیش رو ندارد و در صورتی که این کمیسیون تصمیم به اعزام هیات داشته باشد، پیشاپیش موضوع را به اطلاع مردم خواهند رساند. همچنان کمیسیون شکایات انتخاباتی به شایعه پراکنان هشدار می دهد که موضوع را پیگیری و مطابق قوانین نافذه کشور با آنان برخورد خواهد کرد.
کمیسیون شکایات انتخاباتی در اخیر یکبار دیگر به هموطنان عزیز اطمینان میدهد که متعهد به پاسداری از آرای پاک مردم بوده و هر نوع کمیشنکاری، کلاهبرداری و مفسدین انتخاباتی را تعقیب و به پنجه قانون خواهد سپرد.
این کمیسیون به کاندیدانی که به دنبال فساد و تقلب هستند نیز هشدار میدهد؛ که با جدیت با آنان برخورد خواهد نمود.