اطلاعیه کمیسیون شکایات انتخاباتی در مورد شایعات نشر برخی از لیست های ابطال آرای انتخابات ولسی جرگه ۱۳۹۷ ولایت کابل

کمیسیون شکایات انتخاباتی، نشر شایعاتی مبنی بر ابطال آرای برخی از کاندیدان ولسی جرگه ۱۳۹۷ در ولایت کابل را شدیدا تکذیب نموده و به اطلاع هموطنان گرامی می رساند که لیست هایی که از سوی برخی افراد سودجو و مغرض در فضای مجازی به نشر رسیده، عاری از حقیقت است.

کمیسیون شکایات انتخاباتی اینگونه جرایم را که بر اساس کد / کود جزاء، جعل، تذویر و فریب افکار عامه است، از طریق ارگانهای عدلی و قضایی مورد پیگیری قانونی قرار  داده و عاملین آن را به پنجه قانون خواهد سپرد.

قابل یاد آوری است که این کمیسیون چنانچه تصمیم و یا فیصله ای را صادر نماید، تنها از طریق ویبسایت رسمی خویش (www.iecc.gov.af) و صفحه فیسبوک کمیسیون شکایات انتخاباتی به نشر خواهد رساند.

با احترام

کمیسیون شکایات انتخاباتی