بررسی 45 قضیه استینافی نتایج ابتدائی انتخابات ولسی جرگه هرات

در نوزدهمین جلسه علنی مرحله استیناف خواهی، دوسیه های استینافی نتایج ابتدائی انتخابات ولسی جرگه ولایت هرات، روز (شنبه ۶ دلو ۱۳۹۷) با  حضور اعضای رهبری کمیسیون شکایات انتخاباتی و نمایندگان جامعه مدنی مرتبط به انتخابات و رسانه ها در دفتر مرکزی کمیسیون شکایات انتخاباتی مورد رسیدگی قرار گرفت.

در ابتدا محترم داکتر علی رضا روحانی منشی و سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی، ضمن ارایه معلومات در مورد صورت جلسات علنی گفت: "کمیسیون شکایات همواره تلاش کرده تا با حضور داشت رسانه ها، نمایندگان نهادهای همکار انتخابات و جوانب دخیل در قضیه؛ جلسات رسیدگی به قضایای استینافی را به صورت علنی دایر نماید. "

آقای روحانی افزود؛ جلسه امروز نیز مانند جلسه های قبلی، نخست همکاران کمیسیون شکایات انتخاباتی؛ اسناد و مدارک و نیز تصمیم کمیسیون ولایتی شکایات را بیان نموده و جوانب دخیل در قضایا نیز با اسنادشان می توانند؛ اسناد و مدارک خویش را به صورت علنی ارایه نمایند. وی یاد آور شد که جلسه طوری است که کمیشنران فقط شنونده هستند و با تمام اسناد موجود بعد از پایان جلسه علنی، نتیجه گیری خویش را به صورت سری خواهد نمود.

در این جلسه علنی دوسیه های که از سوی تیم تخنیکی تحلیل و بررسی کمیسیون مرکزی شکایات انتخاباتی ترتیب گردیده بود، توسط یکی از اعضای تیم تخنیکی توضح داده می شد وسپس معترض و معترض علیه و یا نمایندگان آنان وقت کافی داشتند تا دفاعیه های خویش را به حضور اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی و نمایندگان جامعه مدنی ارایه نمایند.

در این جلسه علنی 45 قضیه استینافی نتایج ابتدائی انتخابات ولسی جرگه 1397 ولایت هرات، مورد بررسی قرار گرفت که نتایج فیصله نهایی بعد از اخذ تصمیم به سمع شاکی و مشتکی علیه قضایای ذکر شده ابلاغ می گردد.