ملاقات رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی؛ با شماری از ناظرین جریان های سیاسی

محترم عبدالعزیز آریائی رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی و محترم داکتر محمد علی ستیغ رئیس دارالانشای این کمیسیون روز ( یک شنبه 7 دلو ۱۳۹۷) با شماری از ناظران احزاب و جریان های سیاسی در دفتر مرکزی کمیسیون شکایات ملاقات نمودند.
در ابتدای این ملاقات محترم عبدالعزیز آریائی رئیس عمومی کمیسیون شکایات انتخاباتی؛ ضمن خوش آمدید به  نمایندگان ناظران احزاب سیاسی وجریان های سیاسی، از تلاش های آنان در امر شفافیت پروسه انتخابات اظهار سپاس و قدردانی نمود.

آقای آریائی در پیوند به پروسه چگونگی رسیدگی به شکایات انتخاباتی، به صورت همه جانبه به حاضرین معلومات داده و گفت: "اعضای رهبری کمیسیون شکایات انتخاباتی متعهد هستند تا مستقلانه نسبت به رسیدگی به شکایات و اعتراضات بر بنیاد قانون و طرزالعمل های مربوطه با در نظر داشت دلایل ومدارک اثباتیه، تصامیم خویش را اتخاذ نمایند."

رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی افزود؛ تاکنون پروسه رسیدگی به شکایات 20 ولایت نهایی و به کمیسیون مستقل انتخابات ارسال شده است و با توجه به مشکلات در انتخابات کابل پروسه رسیدگی به شکایات این ولایت زمان گیر بوده و دوهفته دیگر نیاز است تا کمیسیون شکایات در مورد کابل تصمیم بگیرد.

در ادامه این نشست ناظران انتخاباتی جریان های سیاسی، کمیسیون شکایات انتخاباتی را چشم امید شهروندان وآخرین مرجع جهت پایان دادن جنجال های انتخاباتی دانسته و از ابطال آرای حوزه کابل حمایت کردند.
در پایان این نشست محترم داکتر محمد علی ستیغ رئیس دارالانشای کمیسیون شکایات انتخاباتی، از تلاش های این کمیسیون جهت تامین عدالت انتخاباتی اطمینان داد و مشکلات پروسه انتخابات ولسی جرگه 1397 سایر ولایات را نسبت به پایتخت کابل اندک عنوان نمود و بیان داشت که بررسی ها نشان می دهد، دست برد به آرای شهروندان کابل بگونه گسترده انجام شده، چنانچه از یک صندوق 3 ریزلشیت ساخته شده است.