آمادگی کمیسیون شکایات انتخاباتی جهت ثبت شکایات نسبت به کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری

کمیسیون شکایات انتخاباتی جهت رسیدگی به اعتراضات و شکایات نسبت به لیست ابتدایی کاندیدان ریاست جمهوری، آمادگی کامل دارد. داکتر علی رضا روحانی، منشی کمیسیون شکایات انتخاباتی روز چهارشنبه ( 17 دلو 1397) که در یک نشست خبری صحبت می کرد، با ابراز این مطلب گفت: نا وقت شب گذشته فهرست ابتدایی نامزدان ریاست جمهوری از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلان گردید، که بر اساس آن کمیسیون شکایات انتخاباتی مکلفیت و صلاحیت پیدا می کند تا مطابق قانون به شکایات واعتراضات، نسبت به این فهرست ابتدایی رسیدگی کند.

آقای روحانی افزود: "مطابق ماده 38 قانون انتخابات، شخصی میتواند بحیث کاندید ریاست جمهوری ثبت نام کنند که تنها تابعیت افغانستان را داشته باشد، مسلمان و متولد والدین افغان بوده،  در روز کاندید شدن سن وی از چهل سالگی کمتر نباشد، ازطرف محکمه محکوم به ارتکاب جرایم ضد بشری و جنایت و یا حرمان از حقوق مدنی نشده باشد، دو دوره به حیث رئیس جمهور یا معاون رئیس جمهور انتخاب نگردیده باشد، کاندیدان معاونیت ریاست جمهوری نیز تابع شرایط مندرج فقره (۱) این ماده می باشند."

وی تصریح کرد که نامزدان قبل از ثبت نام باید از وظایف قبلی شان استعفا کرده باشند وعضویت گروه های مسلح غیر مسوول و یا فرماندهی این گروه ها را برعهده نداشته باشند.

داکتر روحانی همچنان افزود، مطابق فقره (۲) ماده هفتاد و چهارم قانون انتخابات، اشخاصی که در مورد فهرست ابتدایی کاندیدان ریاست جمهوری اعتراض و شکایت داشته باشند، میتوانند اعتراض و شکایات شان را در خلال مدت حد اکثر دو هفته بعد از نشر آن به کمیسیون شکایات انتخاباتی ثبت نمایند.

منشی کمیسیون شکایات درمورد ثبت شکایات اشخاص و سایر نهادها گفت: مطابق فقره (۱) ماده نود و یکم قانون انتخابات؛ اشخاص، احزاب سیاسی و سایر نهاد ها میتوانند در خلال مدت (۲) روز کاری بعد از نشر فهرست ابتدایی کاندیدان در رابطه به عدم واجد شرایط بودن آنان اعتراض و شکایت درج نمایند.

روحانی دراین نشست خبری اطمینان داد که کمیسیون شکایات انتخاباتی مطابق قانون انتخابات و طرزالعمل های داخلی، به اعتراضات و شکایات مستند شهروندان رسیدگی می کند و تصمیم کمیسیون مرکزی شکایات در زمینه نهایی و غیر قابل تغییر می باشد.

سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی در پیوند به روند رسیدگی به شکایات انتخابات ولسی جرگه 1397 به خبرنگاران معلومات مفصل ارایه کرد و گفت: شکایات در مورد انتخابات ولسی جرگه نزدیک به 18 هزار شکایت می رسد که این کمیسیون، اکثر آنها را مطابق قانون و طرزالعمل ها رسیدگی کرده و نتایچ انتخابات ولسی جرگه 18 ولایت نهایی شده و نیز نتایج ولایات غور، لوگر، بادغیس و حوزه انتخاباتی هندوها امروز نهایی و جهت تطبیق به کمیسیون مستقل انتخابات ارسال می گردد.

به گفته آقای روحانی نتایج ولایات ننگرهار، کندز، بغلان، بلخ، پکتیا، پکتیکا، هرات  ومیدان وردگ، تا هفته آینده از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی نهایی و جهت تطبیق به کمیسیون مستقل انتخابات ارسال خواهد شد و همچنان ولایات کابل، قندهار، هلمند، تخار و حوزه کوچی ها؛ بدلایل نا وقت اعلان شدن نتایج ابتدائی توسط کمیسیون مستقل انتخابات و زیاد بودن حجم شکایات و اعتراضات، نهایی شدن نتایج این حوزه های انتخاباتی به زمان بیشتری نیاز دارد.

منشی کمیسیون شکایات، درمورد حوزه انتخاباتی کابل گفت: 1759 شکایت در این حوزه به ثبت رسیده که قرنطین محلات، اعلام نشدن نتایج 23 مرکز درنتایج ابتدایی و تفاوت در فورمه ها از عمده ترین مشکلات این حوزه می باشد که کمیسیون مستقل انتخابات در پاسخ دهی استعلام های کمیسیون شکایات کابل به موقع اقدام نکرده است.

آقای روحانی از کاندیدان، احزاب سیاسی و نهاد ناظر انتخاباتی خواست که با توجه به حجم شکایات و اعتراضات و مشکلات، ازکمیسیون شکایات انتخاباتی انتظار معقول داشته باشند، این کمیسیون مطابق قانون تمام تلاش خود را جهت تامین عدالت انتخاباتی به خرج می دهد.