بررسی 26 قضیه استینافی نتایج ابتدایی ولایت بغلان

دربیستمین جلسه علنی مرحله استیناف خواهی، دوسیه های استینافی نتایج ابتدائی انتخابات سال 1397 ولسی جرگه ولایت بغلان، روز (یکشنبه 21 دلو ۱۳۹۷) با  حضور اعضای رهبری کمیسیون شکایات انتخاباتی و کاندیدان معترض در دفتر مرکزی کمیسیون شکایات انتخاباتی مورد رسیدگی قرار گرفت.

در آغاز این جلسه محترمه استاد حمیرا حقمل معاون کمیسیون شکایات انتخاباتی؛ در رابطه به صورت جلسات علنی استینافی به کاندیدان معترض و اشتراک کنندگان معلومات همه جانبه ارائه کرد.

در این جلسه علنی استینافی، کاندیدان که علیه تصامیم کمیسیون ولایتی بغلان اعتراض داشتند واستیناف طلب شده بودند حضور داشتند؛  دربیستمین جلسه عنلی استینافی کمیسیون مرکزی دوسیه های استینافی (26) قضیه توسط تیم تخنیکی تحلیل و بررسی کمیسیون مرکزی شکایات انتخاباتی؛ به خوانش گرفته شد، و کاندیدان شاکی و مشتکی علیه ، شکایات شان را نسبت به فیصله های کمیسیون ولایتی کمیسیون شکایات انتخاباتی؛ متکی به اسناد، مدارک و مستندات بیان نمودند.

در این جلسه علنی (26) قضیه استینافی نتایج ابتدایی ولایت بغلان مورد بحث و برسی قرار گرفت، گفتنیست که فیصله نهایی  اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی نسبت به این قضیه ها، بعد از اخذ تصمیم به سمع معترضین علیه قضایای ذکر شده ابلاغ میگردد.