نشست خبری سرپرست کمیسیون شکایات انتخاباتی؛ بعد از عزل اعضای این کمیسیون

نشست خبری محترم داکتر محمد علی ستیغ رئیس دارالانشاء و سرپرست کمیسیون شکایات انتخاباتی؛ با رسانه به منظور شریک سازی از آخرین کارکرد، فیصله ها و تصامیم کمیشنران اسبق کمیسیون شکایات انتخاباتی؛ روز پنجشنبه مورخ ( ۲۵ دلو ۱۳۹۷) در دفتر مرکزی کمیسیون شکایات انتخاباتی تدویر یافت.

در این نشست خبری رییس دارالانشاء و سرپرست کمیسیون شکایات انتخاباتی؛ در قدم نخست از همکاران مطبوعاتی بخاطر تحت پوشش قرار دادن موضوعات مربوط به انتخابات و حمایت از مردم سالاری و دموکراسی ابراز قدر دانی نموده و افزود؛ بعد از تعدیل و توشیح قانون انتخابات توسط فرمان تقنینی  شماره (۱۹)  مورخ ۲۳ / دلو / ۱۳۹۷ رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان؛ کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی از وظایف شان عزل گردیدند و الی تعیین کمیشنران جدید، به اساس قانون روسای دارالانشاء ها بحیث سرپرست مسوولیت پیش برد امورات کاری کمیسیون های انتخاباتی را به عهده دارند.

آقای ستیغ افزود؛ بجز از تصمیم گیری روی قضایا که مربوط به اعضای کمیسیون می باشد، دیگر تمامی مراحل رسیدگی به شکایات های انتخاباتی از قبیل ثبت، تصنیف، تحقیق، تحلیل و تدقیق که از صلاحیت های وظیفوی ریاست دارالاانشای کمیسیون شکایات انتخاباتی می باشد به صورت نورمال به پیش برده خواهد شد.

وی از آمادگی کمیسیون شکایات انتخاباتی؛ مبنی بر دریافت شکایات و اعتراضات علیه لیست ابتدایی کاندیدان ریاست جمهوری یاد آوری نموده و گفت: کمیسیون شکایات انتخاباتی؛ آماده دریافت شکایات و اعتراضات علیه لیست ابتدایی کاندیدان ریاست جمهوری در معیاد قانونی آن می باشد و همچنان از تهیه و تصویب پلان های عملیاتی و بودجوی برای انتخابات های پیشرو؛ انتخابات ریاست جمهوری، ولسی جرگه ولایت غزنی، شورای ولایتی و شورای ولسوالی ها سال ۱۳۹۸ هـ ش اطمینان داد.

آقای ستیغ در مورد آخرین کارکرد و فیصله ها و تصامیم کمیشنران اسبق معلومات مفصل ارائه نموده و افزود؛ قضایای ۱۸ ولایت  نهایی گردیده و از طرف کمیسیون مستقل انتخابات نتایج آن اعلام شده است. رئیس دارالانشای کمیسیون شکایات علاوه کرد که قضایای ولایات غور، بادغیس، لوگر و حوزه انتخاباتی سیک ها نهایی شده و نتیجه آن جهت اعلام به کمیسیون مستقل انتخابات ارسال گردیده است. به گفته وی قضایای ولایات پکتیا، بلخ و هرات مراحل تخنیکی شان تکمیل شده و آماده اتخاذ تصامیم نهایی است وقضایای متباقی ولایات بغلان، هلمند، میدان وردک، کندز، پکتیکا، کندهار، ننگرهار، کابل و حوزه کوچی ها تحت کار است که بعد از تعیین کمیشنران جدید روی قضایای ولایات باقی مانده تصمیم نهایی گرفته خواهد شد.

در اخیر این نشست با ارائه پاسخ به سوالات خبرنگاران توسط محترمه پلوشه فضلی معاون رسیدگی به اعتراضات و شکایات کمیسیون شکایات انتخاباتی؛  به پایان رسید.