اولین جلسه اداری اعضای رهبری و رییس دارالانشای کمیسیون شکایات انتخاباتی

اعضای رهبری و رییس دارالانشای کمیسیون شکایات انتخاباتی؛ روز ( چهار شنبه ۱۵ حوت) اولین جلسه اداری را با کارمندان دفاتر مرکزی و ولایتی در دفتر مرکزی این کمیسیون دایر نمودند.

در ابتدا محترم داکتر محمد قاسم الیاسی منشی و سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی خطاب به کارمندان این کمیسیون گفت: همه ما مسوولیت خطیر در قبال مردم افغانستان داریم، نتایج ولایات باقی مانده در اولویت کاری ماست تا پارلمان جدید افغانستان بزودی افتتاح گردد.

در ادامه این نشست محترمه زهره بیان شینواری رییس کمیسیون شکایات انتخاباتی؛ ضمن ستایش از تجارب کارمندان گفت: دوشادوش با هم کار میکنیم تا پروسه ملی انتخابات را به موفقیت برسانیم و اعتماد مردم را نسبت به انتخابات بیشتر سازیم.

همچنان محترم مولوی دین محمد عظیمی معاون کمیسیون شکایات انتخاباتی؛ انتخابات را یک پروسه ملی عنوان نموده و از آغاز کار بالای ولایات باقی یاد آور شد.

در ادامه این نشست محترم سید قطب الدین رویدار عضو این کمیسیون؛ به مدیریت روند انتخابات بالخصوص انتخابات ریاست جمهوری اشاره نموده و افزود؛ با همکاری یکدیگر تلاش میکنیم تا یک نظام مشروع داشته باشیم.

و در اخیر این نشست محترم چمن شاه اعتمادی رییس دارالانشای کمیسیون شکایات انتخاباتی؛ بیان داشت، ما تلاش خواهیم کرد تا یک سیستم کاری منظم ایجاد کنیم و کارها بر اساس سیستم محوری باشد نه فرد محوری، تا بتوانیم به موفقیت دست پیدا کنیم.

در این جلسه اداری اعضای رهبری و رییس دارالانشای کمیسیون شکایات انتخاباتی؛ هر کدام به نوبه خویش از زحمات و کار کردهای شبانه روزی کارمندان مرکزی و ولایتی این کمیسیون ابراز تشکر و قدر دانی نمودند. آنان پروسه انتخابات را یک پروسه ملی عنوان نموده و خواهان همکاری همه جابنه و مسوولانه کارمندان شدند.