نشست استماعیه اعضای رهبری کمیسیون شکایات با نامزدان معترض ولایت کندز

جلسه علنی استماعیه استینافی مربوط به شکایات نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه  ولایت کندز ( روز یکشنبه ۲۶ حوت ۱۳۹۷ ) با حضور اعضای رهبری کمیسیون شکایات انتخاباتی، کاندیدان معترض ولایت کندز، ناظران جامعه مدنی مرتبط به انتخابات در دفتر مرکزی کمیسیون شکایات انتخاباتی تدویر یافت.

درابتدای این نشست محترم مولوی دین محمد عظیمی معاون کمیسیون شکایات انتخاباتی ضمن خوش آمدید به حاضرین مجلس، به کاندیدان معترض ولایت کندز  از تامین عدالت انتخاباتی اطمینان داد  و افزود که با توجه به مشکلات عمده وجدی این ولایت، شکایات و اعتراضات آنان بگونه جدی رسیدگی صورت میگیرد.

سپس دوسیه های استینافی با حضور اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی؛ توسط تیم تخنیکی تحلیل و بررسی به خوانش گرفته شد و به کاندیدان معترض وقت داده شد تا اعتراضات خویش را نسبت به فیصله های کمیسیون ولایتی شکایات انتخاباتی؛ متکی به اسناد، مدارک و مستندات معتبر بیان نمایند.

پرشدن صندوق ها، سازمان دهی تقلب به نفع افراد و اشخاص مشخص، اعتبار دهی آرای مناطقی که حاکمیت حکومتی وجود ندارد، مفقود شدن دوپایه دستگاه بایومتریک، از جمله ادعاهایی بودند که از سوی نامزدان معترض ولایت کندز مطرح شدند.

 تصمیم نهایی این قضایا را اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی بعداً اتخاذ می نمایند و نتیجه فیصله خویش در این زمینه را به سمع  شاکی و مشتکی علیه قضایای ذکر شده، ابلاغ خواهند نمود.