نامزدان معترض ولایات هلمند و تخار، اعتراضات خویش را با اعضای رهبری کمیسیون مستقل شکایات شریک نمودند

جلسه علنی استماعیه استینافی مربوط به شکایات نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه  ولایات تخار وهلمند ( روز چهارشنبه ۲۹ حوت ۱۳۹۷ ) با حضور کمیشنران محترم کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی، نامزدان معترض و برنده ی نتایج ابتدایی این ولایات، ناظران جامعه مدنی مرتبط به انتخابات در دفتر مرکزی این کمیسیون برگزار شد.

درابتدای این نشست محترم مولوی دین محمد عظیمی معاون کمیسیون شکایات انتخاباتی،  از تامین عدالت انتخاباتی توسط اعضای جدید کمیسیون شکایات انتخاباتی سخن گفت وافزود، با توجه به مشکلات پیچیده این ولایات، در روشنی با قانون و اسناد موجوده تلاش صورت میگیرد، تا حق به حقدار برسد.

 دوسیه های استینافی با حضور اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی؛ توسط تیم تخنیکی تحلیل و بررسی به خوانش گرفته شد و به هر یک از کاندیدان معترض ۱۰ دقیقه وقت داده شد، تا اعتراضات شان را نسبت به فیصله های کمیسیون ولایتی کمیسیون شکایات انتخاباتی؛ متکی به مستندات معتبر بیان نمایند.

پر کردن صندوق ها به نفع افراد مشخص، شکستن صندوق های رای گیری بعد از ختم رای گیری، تغییر در ریزلشیت ها توسط کارمندان کمیسیون، اضافه شدن رای در محلات به نفع افراد و اشخاص از سوی کارمندان کمیسیون ولایتی، تغییر در بارکودها، عدم آشنایی کارمندان کمیسیون ولایتی هلمند، ساختن فورم های جعلی درجریان بازشماری، از جمله ادعاهای بودند که از سوی نامزدان معترض هلمند مطرح شدند.

اما در جلسه علنی استماعیه مربوط به ولایت تخار، دوسیه های استینافی وجود نداشت، تنها نامزدان معترض و برنده نتیجه ابتدایی این ولایت، در مورد چگونگی روند انتخابات به اعضای رهبری کمیسیون شکایات انتخاباتی معلومات ارایه کردند وهمچنان اسناد و مدارک مبنی بر سازمان دهی تقلب در انتخابات این ولایت، توسط شماری از نامزدان معترض به تیم تخنیکی کمیسیون شکایت تسلیم داده شد.

تصمیم نهایی این قضایا را اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی پس از بررسی های دقیق اسناد و مدارک نسبت به قضایا، بعداً اتخاذ می نمایند و نتیجه فیصله خویش در این زمینه را به سمع  شاکی و مشتکی علیه قضایای ذکر شده، ابلاغ می کنند.