نشست استماعیه نامزدان معترض حوزه های میدان وردک و کوچی ها

جلسه علنی استماعیه استینافی مربوط به شکایات نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه ۱۳۹۷ ولایت میدان وردک و حوزه کوچی ها ( روزشنبه ۱۰ حمل ۱۳۹۸ ) با حضور اعضای رهبری کمیسیون شکایات انتخاباتی، کاندیدان معترض میدان وردگ و کوچی ها، ناظران جامعه مدنی مرتبط به انتخابات، تحت ریاست محترم مولوی دین محمد عظیمی معاون کمیسیون شکایات انتخاباتی برگزار شد.

در ابتدای این جلسه آقای عظیمی در مورد روند جلسات استماعیه کمیسیون شکایات انتخاباتی به حاضرین معلومات مفصل ارایه کرد و گفت:« هرچند نشست های استینافی حوزه های انتخاباتی میدان وردک و کوچی ها، توسط اعضای رهبری قبلی کمیسیون شکایات برگزار شده بود، اما ما خواستیم بخاطر رسیدگی شفاف تر به شکایات انتخاباتی، این نشست استماعیه را با شما داشته باشیم.»

 در ادامه محترم داکتر محمد قاسم الیاسی منشی و سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی، از تشریف آوری نامزدان حوزه های انتخاباتی میدان وردک وکوچی ها، ابراز تشکری نموده و از اشتراک کنندگان خواست تا جهت مدیریت زمان از سخنان تکراری جلوگیری کنند.

همچنان محمد یونس طغرا و سید قطب الدین رویدار اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی نیز در این نشست، از تامین عدالت انتخاباتی به نامزدان معترض اطمینان داده و تاکید کردند که در روشنی قانون و طرزالعمل های انتخاباتی به مشکلات انتخابات حوزه های میدان وردک و کوچی ها رسیدگی صورت می گیرد.

سپس نامزدان معترض حوزه های انتخاباتی مذکور هر کدام در رابطه به چگونگی وقوع تخطی ها و جرایم انتخاباتی در این حوزه های انتخاباتی به اعضای محترم رهبری کمیسیون شکایات انتخاباتی و ناظران نهادهای ذیربط انتخاباتی معلومات داده و اسناد مدارک خویش را ارایه کردند.

 اعضای رهبری کمیسیون شکایات انتخاباتی، پس از بررسی های دقیق تیم تخنیکی کمیسیون شکایات و با در نظرداشت اسناد و مدارک اثباتیه در پیوند به قضیه های استینافی حوزه های میدان وردک وکوچی ها، فیصله های خویش را صادر و به نامزدان معترض ابلاغ خواهند کرد.