ملاقات اعضای کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی با نماینده خاص رئیس جمهور و سفیر اندونیزیا مقیم کابل

اعضای رهبری کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی ( روز یکشنبه ۱۱ حمل ۱۳۹۸) با نماینده خاص رییس جمهور اندونیزیا در امور آسیای میانه و سفیر این کشور در کابل دیدار نمودند.

در این ملاقات، نخست عبدالحمید «اول الدین» نماینده ویژه رییس جمهور اندونیزیا؛ در مورد سیستم انتخابات این کشور به کمیشنران کمیسیون شکایات انتخاباتی معلومات مفصل ارایه کرد و گفت: « اندونیزیا میخواهد تجارب انتخاباتی خویش را با کمیسیونهای انتخاباتی افغانستان شریک نماید.»

آقای علاوالدین از اعضای رهبری کمیسیون شکایات انتخاباتی دعوت به عمل آورد، تا با سفر به اندونیزیا، از جریان انتخابات این کشور که در آینده نزدیک برگزار می گردد، دیدار نمایند.

در این ملاقات داکتر عارف رحمان سفیر اندونیزیا مقیم کابل؛ برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه را یگانه راه تامین صلح سراسر و دایمی در افغانستان دانست و افزود؛ حکومت اندونیزیا آماده است تا افغانستان را دربخش های تخنیکی با شریک سازی تجارب انتخاباتی خویش همکاری نماید.

سپس محترمه زهره بیان شینواری رئیس کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی، ضمن قدردانی از کمک های کشور دوست اندونیزیا به افغانستان؛ گفت: همکاری های تخنیکی اندونیزیا در پروسه انتخابات، می تواند در برگزاری انتخابات شفاف، افغانستان را کمک نماید.

خانم شینواری از مقام های اندونیزیایی خواست که کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی را در بخش های ارتقای ظرفیت، مسایل تخنیکی، ایجاد یک مرکز تحقیقی مشترک و انتخابات الکترونیکی؛ همکاری همه جانبه نماید.

در ادامه محترم محمد یونس طغرا و محترم سید قطب الدین رویدار؛ اعضای کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی هر کدام در مورد سیستم انتخابات افغانستان ، روند رسیدگی به شکایات انتخاباتی و چالش های سیستم انتخابات به هیات اندونیزیایی معلومات همه جانبه ارایه کردند.

در پایان این ملاقات سفیر اندونیزیا سمبول های کشورش را که نشان دهنده روابط نزدیک افغانستان واندونیزیا می باشد، به اعضای رهبری کمیسیون شکایات انتخابات اهداء نمود.