جلسه مشورتی حوزه کابل، برگزار شد

کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی روز(یکشنبه مورخ ۲۵ حمل ۱۳۹۸) جلسات جداگانه مشورتی را با نامزدان معترض و برنده ی لیست ابتدایی حوزه انتخاباتی ولایت کابل با حضور نمایندگان جامعه مدنی مرتبط به انتخابات، تحت ریاست محترمه زهره بیان شینواری رئیس این کمیسیون برگزار نمود.

مولوی دین محمد عظیمی معاون کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی، نخست در مورد روند جلسات علنی به حاضرین معلومات مفصل ارایه کرد و از اشتراک کنندگان جلسه خواست که نظم جلسه را رعایت نمایند تا به تمام اعتراضات و شکایات به گونه بهتر رسیدگی صورت بگیرد.

سپس نامزدان معترض هر کدام به نوبه خود اسناد، نظریات و معلومات خویش را در پیوند به روند انتخابات ولسی جرگه ۱۳۹۷حوزه کابل با حضور اعضای رهبری کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی و نهاد جامعه مدنی ارایه کردند. در این جلسه نامزدان معترض با ارایه اسناد و مدارک خواستار باطل شدن انتخابات حوزه کابل شدند.

ازسوی هم اعضای رهبری کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی، با نامزدان برنده نتایج ابتدایی نیز جلسه مشورتی جداگانه ای را برگزار کردند، این نامزدان خواستار تامین عدالت انتخاباتی شده و درخواست نمودند که هرچه زود تر فیصله عادلانه درمورد انتخابات حوزه کابل صورت بگیرد.

 محترم داکتر محمد قاسم الیاسی منشی و سخنگوی و محترم محمد یونس طغرا عضو کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی، در این جلسه تاکید نمودند که درشرایط کنونی کسب اعتماد شهروندان نسبت به کمیسیون شکایات بسیار مهم پنداشته می شود. آنان از نامزدان انتخابات حوزه کابل خواستند که فریب کلاه برداران را با استفاده از نام اعضای رهبری کمیسون شکایات نخورند.

در پایان جلسه محترم قطب الدین رویدار کمیشنر کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی گفت:« ظرف  ۴۵ روز گذشته آنان توانسته اند تا  نتایج ۹ ولایت را نهایی و جهت اعلام به کمیسیون مستقل انتخابات ارسال نمایند.»

به گفته وی مشوره ها با معترضان و برندگان نتایج ابتدایی، نمایندگان احزاب سیاسی و کمیسیون مسقل انتخابات جریان داشته و به زودی نتایج ولایات باقی مانده مطابق قانون، طرزالعمل ها، اسناد و شواهد نهایی میگردد.

 قرار است در آینده نزدیک جلسه علنی استینافی حوزه کابل با حضور طرفین، نهادهای ذیربط انتخاباتی، در دفتر مرکزی کمیسیون مستقل کمیسیون انتخاباتی، برگزار شود و سپس نتایج آن نهایی گردد.