نشست خبری کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی درمورد فهرست نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۸

اعضای محترم رهبری کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی روز (سه شنبه مورخ ۳ ثور ۱۳۹۸) درنشست خبری از ارسال فهرست نهایی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری به کمیسیون محترم مستقل انتخابات خبر دادند.

محترمه زهره بیان شینواری رئیس کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی دراین نشست خبری گفت: «طوریکه شهروندان آگاهی دارند، قبلاً کمیسیون شکایات انتخاباتی اعلام کرده بود که برای بررسی اعتراضات وشکایات شهروندان واحزاب سیاسی نسبت به لیست نامزدان ریاست جمهوری آماده می باشد، اما هیچ شکایت واعتراض نسبت به فهرست ابتدایی نامزدان ریاست جمهوری به ثبت نرسید.»

خانم شینواری بیان داشت که کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی مطابق  ماده ۷۴ قانون انتخابات،  ليست نهایی كانديدان رياست جمهوری را جهت اعلان به كميسيون محترم مستقل انتخابات ارسال ميكند.

سپس محترم داکترمحمد قاسم الیاسی منشی وسخنگوی کمیسیون شکایات افزود: كميسيون شکایات مطابق ماده ۶۲ قانون اساسی، مواد۴۴ و ۳۸ قانون انتخابات که  در باره واجد شرایط بودن نامزدان می باشد، لیست كانديدان رياست جمهوری ١٣٩٨ را پس از بررسی هاي همه جانبه قانونی، حقوقی و تخنيكي و ارسال استعلام های لازم به ادارات ذيربط دولتی درمورد نامزدان فهرست ابتدایی، نهايي نموده و به كميسيون مستقل انتخابات ارسال مي نمايد.

بربنیاد بند ۳ ماده ۷۴ قانون انتخابات فهرست نهایی کاندیدان بعد از رسیدگی به تمام اعتراضات توسط کمیسیون مرکزی شکایات انتخاباتی، جهت نشر به کمیسیون محترم کمیسیون مستقل انتخابات ارسال می گردد که  فيصله كميسيون، در اين باره نهايي مي باشد.