ملاقات رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی با رئیس (ECES)

محترم چمن شاه اعتمادی رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی با رئیس پروژه (ECES)  یا «مرکز حمایت اتحادیه اروپا از انتخابات افغانستان» (چهار شنبه مورخ ۱۸ ثور ۱۳۹۸) در دفتر کارش دیدار و ملاقات نمود.

 در ابتدای این ملاقات محترم لویس کاستیلار مایمو مسوول پروژه  (ECES) درزمینه چگونگی وضعیت همکاری های شان با کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی به رئیس دارالانشای کمیسیون معلومات داد.

آقای لویس از وضعیت همکاری با کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی ابراز رضایت نموده و تاکید کرد که همکاری های آنان در بخش های ارتقای ظرفیت و هماهنگی ها، تا پایان سالجاری میلادی ادامه خواهد داشت.

همچنان رئیس دالانشای کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی، ضمن سپاسگزاری از همکاری های جامعه جهانی درخصوص برگزاری انتخابات ابراز اطمینان کرد و از چگونگی موثریت برنامه های ارتقای ظرفیت کارمندان کمیسیون که اخیراَ، به همکاری این نهاد در کشور اردن برگزار شده بود؛ ابراز خرسندی نموده و درخواست کرد که این برنامه ها، از سطح رهبری تا سطح کارمندان پایین رتبه ادامه پیدا کند.

سپس محترم محمد یاسین همراز معاون پالیسی وهماهنگی، کمیسیون شکایات نیز در زمینه چگونگی پروسه آموزش کارمندان کمیسیون شکایت در کشور اردن که به همکاری پروژه(ECES ) برگزار شد،  معلومات مختصر ارایه نمود.

آقای همراز محتوای برنامه های برگزار شده ارتقای ظرفیت کارمندان را در کشور اردن خوب توصیف نموده و تاکید کرد با همکاری دو طرف در برنامه های آینده کاستی ها و چالش های موجود رفع گردد.