نشست شریک سازی پلان عملیاتی انتخابات ۱۳۹۸

دارالانشای کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی، مسوده پلان عملیاتی، برای انتخابات سال ۱۳۹۸ را روز ( شنبه مورخ ۴ جوزا ۱۳۹۸) با حضور اعضای رهبری کمیسیون در دفتر مرکزی ارایه کرد.

در ابتدای این جلسه مسوده پلان عملیاتی کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی، توسط محترم محمد یاسین همراز معاون پالیسی و هماهنگی دارالانشاء، به اعضای رهبری کمیسیون ارائه گردید. سپس اعضای رهبری کمیسیون هر کدام نظریات اصلاحی خویش را در مورد جزئیات این پلان جهت تطبیق هر چه بهتر این مسوده پلان شریک ساختند.

قرار است به منظور نهایی سازی پلان مذکور، بحث در این مورد در جلسه های بعدی نیز ادامه یابد.