آمادگی کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی برای ثبت و رسیدگی به شکایات روند ثبت نام تقویتی رای دهندگان

کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی جهت ثبت و رسیدگی به اعتراضات و شکایات ناشی از ثبت نام تقویتی رای دهندگان، برای انتخابات ریاست جمهوری و ثبت نام رای دهندگان ولایت غزنی آمادگی کامل دارد.

محترم داکتر محمد قاسم الیاسی منشی و سخنگوی کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی روز (چهارشنبه ۲۲ جوزا ۱۳۹۸) دریک نشست خبری با بیان این موضوع افزود؛ همزمان با آغاز پروسه ثبت نام تقویتی انتخابات ریاست جمهوری و ثبت نام در ولایت غزنی، کمیسیون شکایات به تمام کارمندان مسلکی خویش در مرکز و ولایات هدایت داده تا اعتراضات و شکایات را در این خصوص ثبت و رسیدگی نمایند.

داکتر الیاسی گفت: افزون بر دفاتر ولایتی و مرکزی؛ در۳۵ مرکز ثبت نام رای دهندگان در ولایت کابل کارمندان کمیسیون شکایات انتخاباتی حضور دارند و همچنان در سایر ولایات، تیم های سیار این کمیسیون؛ از روند ثبت اعتراضات و شکایات شهروندان نظارت می نمایند.

داکتر الیاسی از تمام شهروندان خواست که اگر شاهد مواردی از تخطی، تخلف و هرگونه اعمالی که به روند ثبت نام تقویتی رای دهندگان صدمه وارد مشاهده نمودند، می توانند شکایات خویش را درفورم های مخصوص شکایات، بصورت رسمی در دفاتر ولایتی و مرکزی کمیسیون شکایات ثبت نمایند.

بر اساس فقره۱ ،۹ و ۳۳ ماده نود و هشتم قانون انتخابات؛ ثبت نام بیش از یک بار در فهرست رای دهندگان؛ ممانعت در ثبت نام یا تهیه فهرست رای دهندگان؛ تغییر، تبدیل یا از بین بردن اسناد مربوط به فهرست رای دهندگان تخلف انتخاباتی محسوب میگردد، که متخلف آن محکوم به پرداخت جریمه نقدی می گردد.

 بر اساس جزء ۱ فقره ۱ ماده سی ام قانون انتخابات؛ رسیدگی به موارد اعتراض بر فهرست رای دهندگان که در جریان انتخابات مطرح می شود، از صلاحیت های کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی می باشد.

همچنان منشی کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی در این نشست خبری از آغاز روند ثبت نام کاندیدان بست کمیشنری ولایتی این کمیسیون خبرداد و علاوه کرد که علاقه مندان واجد شرایط، می توانند مطابق ماده 31 قانون انتخابات به مدت یک هفته اسناد و مدارک خویش را به کمیسیون مرکزی شکایات تسلیم نمایند.