ریاست دارالانشاء

کمیسیون شکایات انتخاباتی مطابق ماده 32 قانون انتخابات دارای دارالانشاء می باشد که در رأس آن رئیس دارالانشاء قرار دارد.

رئیس دارالانشاء یک بست فوق رتبه بوده که وظایف خود را مطابق طرزالعملی که از طرف کمیسیون شکایات انتخاباتی تصویب میگردد، اجرا نموده و نزد کمیسیون مسئول می باشد.

رئیس دارالانشاء علاوه بر شرایط مندرج ماده 12 قانون انتخابات دارای تجربه کاری حداقل پنج سال در امور منابع بشری، مدیریت مالی و تکنولوژی معلوماتی باید باشد.

کمیسیون شکایات انتخاباتی به توافق اکثریت آرا از میان اشخاص واجد شرایط سه تن را غرض احراز پست ریاست دارالانشاء به رئیس جمهور معرفی و رئیس جمهور از میان آنان یک تن را به حیث رئیس تعیین می نماید.

ریاست دارالانشاء دارای دو معاونت (معاونت مسلکی و معاونت مالی و اداری) می باشد که ریاست های کمیسیون شکایات انتخاباتی زیر نظر آنان اداره می گردد.


بیوگرافی محترم داکترمحمدعلی ستیغ، رییس دارالانشای کمیسیون شکایات انتخاباتی

محترم محمدعلی ستیغ، در سال 1348 خورشیدی در ولسوالی شهرستان ولایت دایکندی چشم به جهان گشود. وی تا سطح لیسانس، در فاکولته طب پوهنتون بلخ تحصیل نموده و ماستری خویش را در رشته روابط بین الملل در دانشگاه ابن سینا به پایان رسانده است. محترم ستیغ، پیش از این به حیث نماینده مردم دایکندی در ولسی جرگه شورای ملی، معین سوادآموزی و مشاور وزارت معارف ایفای وظیفه نموده است. وی همچنان به حیث رئیس بنیاد حمایت جوانان افغانستان، عضو شورای رهبری اتحادیه دانشگاهیان افغانستان، صاحب امتیاز و مدیرمسوول هفته نامه آهنگ، سردبیر مجله امید، تهیه کننده و گوینده برنامه صدای مردم در رادیو بلخ، عضو بورد نویسندگان هفته نامه لحظه و عضو شورای نویسنده گان هفته نامه رُز ایفای نقش نموده و تا هنوز، مقالات زیادی از ایشان در جراید کشور به چاپ رسیده است. محترم ستیغ، به آزادی، دموکراسی و ارزشهای مدنی باور راسخ داشته و در دوران نمایندگی از مردم شریف دایکندی در پارلمان افغانستان، در حمایت ارزش های مدنی و دفاع از حقوق مردم، سهم فعالی داشته است. ایشان، در زندگی شخصی و برخورد با مردم، ساده و بی آلایش بوده و در سیاست، عمیقا طرفدار عدالت اجتماعی می باشد. او به ارزشهای ملی و وطنی احترام و باور عمیق داشته و در جهت تقویه روح  برادری و برابری تمام اقوام شریف افغانستان، به دور از سر و صدا و هیاهو، می کوشد.

فعلا محترم داکتر محمد علی ستیغ به حیث رئیس دارالانشای کمیسیون شکایات انتخاباتی ایفای وظیفه می کند.