پلان ها

شماره

عناوین

لینک دریافت

۱    
۲

پلان کاری توحید شده سال ۱۳۹۹ ریاست های دارالانشای کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی

دریافت فایل
۳ پلان عمل مبارزه با فساد اداری ۱۳۹۸ دریافت فایل
۴ پلان کاری توحید شده ریاست های دارالانشای کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی ۱۳۹۸ دریافت فایل
۵

پلان کاری کمیسیون مستقل کمیسیون شکایات انتخاباتی سال ۱۳۹۸

دریافت فایل
۶

تعدیل پلان عملیاتی سال ۱۳۹۸ کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی

دریافت فایل
۷ پلان عملیاتی سال ۱۳۹۸ کمیسیون شکایات انتخاباتی دریافت فایل
۸ پلان عملیاتی رسیدگی به اعتراضات و شکایات انتخاباتی ولسی جرگه و شورای ولسوالی ها ۱۳۹۸ دریافت فایل
۹

تعدیل پلان کاری سال مالی ۱۳۹۶ کمیسیون شکایات انتخاباتی

دریافت فایل
۱۰ پلان کاری کمیسیون شکایات انتخاباتی ۱۳۹۶ دریافت فایل
۱۱ پلان کمیته حقیقت یاب دریافت فایل
     
     
دری