همه بست های خالی

پنجشنبه ۱۳۹۸/۵/۱۷ - ۹:۵۳

Kabul

Background image

معاون سخنگوی سخنگوی کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی

به کمیسیون محترم اصلاحات اداری و خدمات ملکی!

کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی به سلسله اعلانات قبلی خویش به تعداد (۲) بست کمبود معاون سخنگوی قراردادی باالمقطع را برای مدت (۴) روز کاری از . . .