ملاقات مدیر پروژه ی (UNESP) با رئيس عمومی دارالانشاء

iecc-af
سه‌شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۴ - ۱۳:۴۷
CEO

رودلف البلینگ مدیر پروژه ی حمایت از انتخابات سازمان ملل متحد در افغانستان (UNESP) دیروز (دوشنبه مورخ۱۳/۲/۱۴۰۰) با محترم چمن شاه اعتمادی رئيس عمومی دارالانشای کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی، در دفتر مرکزی این کمیسیون ملاقات نمود.

در این ملاقات در پیوند به تطبیق برنامه های پروژه ی (UNESP) درکمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی در سال ۲۰۲۱ و تمدید این پروژه تا ختم سال ۲۰۲۲ بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

ابتدا مدیر پروژه ی حمایت از انتخابات سازمان ملل در مورد همکاری های تخنیکی، مسلکی و برنامه های ارتقای ظرفیت کارمندان کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی در سال ۲۰۲۱ معلومات ارایه نمود.

آقای البلینگ در این دیدار از کمک های مالی نهادهای بین المللی به پروژه ی (UNESP) خبر داد و گفت: تلاش ها برای تمدید این پروژه تا ختم سال ۲۰۲۲ از سوی آنان نیز جریان دارد.

وی از رهبری کمیسیون خواست که هرچه زود تر موافقت خویش را  برای تمدید پروژه طی مکتوب رسمی به نهادهای ذیربط شریک نماید.

سپس محترم چمن شاه اعتمادی رئيس عمومی دارالانشای کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی، از همکاری های پروژه ی حمایت از انتخابات سازمان ملل متحد، سپاس¬گزاری نموده و گفت: کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی، همواره خواستار دوام همکاری جامعه بین المللی بوده است، اما درچگونگی تطبیق برنامه های این پروژه یک سلسله خواسته هایی داریم که باید بصورت جدی مد نظر گرفته شود. آقای اعتمادی تمدید پروژه را یک فرصت مهم درجهت استفاده از امکانات موجود برای تقویت روند برگزاری انتخابات آینده عنوان نمود.

در ادامه محترم محمد یاسین همراز معاون پالیسی و هماهنگی دارالانشای کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی، نظریات و پیشنهادات خویش را درپیوند به تمدید پروژه ابراز داشت و تاکید کرد که برای تطبیق برنامه های پروژه درکمیسیون شکایات نیاز به برگزاری جلسات دوامدار بصورت ماهوار و یا هم ربعوار می باشد.

آقای همراز بیان داشت که نسبت به تمدید پروژه کدام مشکلی وجود ندارد، اما  از عدم تطبیق برنامه ها در زمان تعیین شده نگرانی وجود دارد که باید در این خصوص از سوی مسئولین پروژه توجه جدی صورت گیرد.

CEO

CEO

CEO

CEO

CEO

تازه ترین اخبار

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۴ - ۱۳:۴۷
Background image

ملاقات مدیر پروژه ی (UNESP) با رئيس عمومی دارالانشاء

رودلف البلینگ مدیر پروژه ی حمایت از انتخابات سازمان ملل متحد در افغانستان (UNESP) دیروز (دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۳) با محترم چمن شاه اعتمادی رئيس عمومی دارالانشای کمیسیون مستقل شکایات. . .

شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۱ - ۱۲:۲۷
Background image

تدویر جلسه اداری تحت ریاست رئیس عمومی کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی

جلسه اداری تحت ریاست محترمه زهره بیان شینواری رئيس عمومی کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی ( روز پنجشنبه مورخ ۹ ثور ۱۴۰۰) با حضور رئيس عمومی دارالانشاء، معاونین دارالانشاء، مشاور حقوقی،. . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۲/۷ - ۱۴:۷
Background image

معرفی مشاورین بین المللی برای کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی

رودلف البلینگ به عنوان مدیر پروژه و معاون مشاور ارشد تخنیکی و آقای سن اف لیکا، بحیث مشاور ارتقای ظرفیت امروز ( دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۲/۷) در دفتر مرکزی کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی ازسوی. . .

BACK TO NEWS