ولایت کندهار

گزارش جلسه مشورتی با نمایندگان جامعه مدنی ولایت کندهار

جلسه ابتدا با تلاوت از آیات ا قرآن عظیم الشان آغاز یافت. در ابتدا محترم آشنا گل بانډه وال رئیس کمیسیون ولایتی ضمن خوش آمدید به اشتراک کننده گان، توضیحات همه جانبه در ارتباط به اهداف و مسئولیت های کمیسیون شکایات انتخاباتی را به حاظرین جلسه ارایه داشتند.

بعدآ محمد نصیر دولتی آمر دارالانشاء کمیسیون شکایات کندهار از آماده گی ها برای برگزاری انتخابات و استخدام ناظمین و ناظرین معلومات مختصر را به نهاد های ذیدخل انتخاباتی شریک کردند.

به تعقیب آن محترم آقارضا نیکزاد منشی کمیسیون ولایتی و سباوون احمد هوتک مدیر رسیدگی به شکایات و اعتراضات موضوعات چون ثبت، تصنیف، بررسی و تحلیل  شکایات و اعتراضات و شیوه رسیدگی بآن را بطور مفصل به حاظرین تشریح نمودند.

در اخیر نهادهای جامعه مدنی مرتبط به انتخابات، ناظرین، مشاهدین، نماینده گان کاندیدان و احزاب سیاسی نظریات، مشوره ها، جالش ها، راه حل ها و پیشنهادات شان را جهت هماهنگی خوبتر و بهتر و  برگزاری انتخابات شفاف، عادالانه  ریاست جمهوری در جلسه با کمیسیون شکایات انتخاباتی شریک  کردند  و جلسه با دعای خیر اختتام  یافت.

Kandahar

کندهار

دری