گالری رسانه

اعلان کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی در مورد ثبت شکایات در رابطه به ثبت نام تقویتی رای دهندگان

ECC PSA for complaints registration on Voters List_Dari

د رای ورکوونکو د تقویتي نوم لیکنې د شکایتونو ثبت په اړه د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسیون اعلان

د جمهوري ریاست نوماندانو د نوملړ د شکایتونو ثبت په اړه د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسیون اعلان

ECC PSA for complaints registration on Presidential Election Candidates List_Dari

اعلان کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی در مورد ثبت شکایات در رابطه به فهرست کاندیدان ریاست جمهوری

ECC PSA for complaints registration on primary results Dari

اعلان کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی در مورد ثبت شکایات در رابطه به نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه 1397

د ۱۳۹۷ کال د ولسي جرگي لومړنیو پایلو د شکایتونو ثبت په اړه د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسیون اعلان