منوی اطلاعیه

بست های خالیAll vacancies

دوشنبه ۱۳۹۸/۶/۱۱ - ۱۳:۱۶

ولایات

Background image

اعلان کاریابی بست های قراردادی کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی

کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی به سلسله اعلانات قبلی خویش بست های کمبود قراردادی باالمقطع انتخاباتی را برای مدت (۴) روز کاری از تاریخ ۱۳۹۸/۶/۸ الی ۱۳۹۸/۶/۱۱ جهت دریافت کاندیدان واجد شرایط از طریق رقابت آزاد و سیستم جدید رتب معاش بر اساس اهلیت و شایستگی جهت سپردن کار به اهل کار، به اعلان گذاشته است.

پنجشنبه ۱۳۹۸/۵/۱۷ - ۹:۵۳

Kabul + Provinces

Background image

اعلانات کاریابی

کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی به سلسله اعلانات قبلی خویش (۵۵۰) بست قراردادی باالامقطع ناظمین (هماهنگ کننده ولسوالی، نواحی و EDR) را در سطح کشور (۳۴ ولایت) برای مدت ۴ روز کاری از تاریخ . . .

OpenShow all

دوشنبه ۱۳۹۸/۶/۱۱ - ۱۳:۱۶

ولایات

Background image

اعلان کاریابی بست های قراردادی کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی

کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی به سلسله اعلانات قبلی خویش بست های کمبود قراردادی باالمقطع انتخاباتی را برای مدت (۴) روز کاری از تاریخ ۱۳۹۸/۶/۸ الی ۱۳۹۸/۶/۱۱ جهت دریافت کاندیدان واجد . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۵/۱۷ - ۹:۵۳

Kabul + Provinces

Background image

اعلانات کاریابی

کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی به سلسله اعلانات قبلی خویش (۵۵۰) بست قراردادی باالامقطع ناظمین (هماهنگ کننده ولسوالی، نواحی و EDR) را در سطح کشور (۳۴ ولایت) برای مدت ۴ روز کاری از تاریخ . . .