ملاقات رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی با مسئولین انستیتیوت مسلکی و تخنیکی انتخابات افغانستان

iecc-af
Sun, Oct 11 2020 3:05 PM
CEO

محترم چمن شاه اعتمادی رئيس دارالانشای کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی امروز ( یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۰) با مسئولان انستیتوت تخنیکی و مسلکی انتخابات افغانستان، در دفترکاری اش دیدار نمود.

در این دیدار نخست محترمه نگینه یاری رئيس اجرایی انستیتوت تخنیکی و مسلکی افغانستان، در پیوند به فعالیت های این مرکزی آموزشی تخصصی و مسلکی انتخابات با جزییات معلومات ارایه نموده و خواستار امضای تفاهم نامه با کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی گردید.

خانم یاری افزود؛ با امضای این تفاهم نامه کارمندان کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی می توانند با تخفیف ویژه در این انستیوت تحصیل نمایند.

سپس محترم چمن شاه اعتمادی رئيس دارالانشای کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی، ایجاد انستیتوت تخنیکی و مسلکی انتخاباتی را در راستای ریشه کن کردن ضعف های انتخاباتی درافغانستان موثر دانست و از امضای تفاهم نامه استقبال نمود.

آقای اعتمادی گفت: شماری از کارمندان نهادهای انتخاباتی نسبت به مسایل انتخاباتی بگونه ی علمی و اکادیمک آشنایی کامل ندارند، بناً ایجاد این نهاد آموزشی مسلکی می تواند در خصوص ظرفیت سازی و تربیه افراد متخصص درعرصه انتخابات کمک کند و همچنان درتقویت دیموکراسی و بآورمندی شهروندان نسبت به نهادهای انتخاباتی مفید واقع گردد.

رئيس دارالانشای کمیسیون شکایات افزود، آنان تلاش می کنند بودجه ی را در نظر بگیرند تا فیس تحصیلی کارمندان علاقه مند کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی، از سوی این کمیسیون پرداخت گردد.

در پایان مسوده تفاهم نامه ای که از سوی مسئولان انستیتوت مسلکی و تخنیکی انتخابات افغانستان تهیه شده بود ، به رئيس دارالانشای کمیسیون تسلیم شد.

در نهایت آقای اعتمادی وعده سپرد که پس از مرور آن، در صورت نیاز با گنجانیدن نظریات و پیشنهادات کمیسیون شکایات، این تفاهم نامه امضاء خواهد شد.

CEO

CEO

CEO

Latest news

Tue, Jan 21 2020 2:58 PM
Background image

ECC Press Release: End of Appeal Registration Period and Beginning of Adjudication Process

The Electoral Complaints Commission (ECC) organized the press conference today to inform media and electoral stakeholders about beginning of adjudication process. During the press. . .

Tue, Jan 14 2020 2:08 PM
Background image

ECC Press Conference on Completion of Complaints and Objections Adjudication for the Preliminary Results

ECC organized a press conference and announced the completion of complaints adjudication process related to preliminary election. During the press conference, ECC commissioners informed. . .

Mon, Jan 06 2020 1:33 PM
Background image

ECC Press Conference: Registration Closure of Complaints and Objections Raised from Announcement of Preliminary Results

The ECC leadership organized a press conference to update electoral stakeholders about the complaints adjudication process. The ECC emphasized that ECC will complete the adjudication. . .

BACK TO NEWS