اعلانات کاریابی

iecc-af
پنجشنبه ۱۳۹۸/۵/۱۷ - ۹:۵۳

Publish Date

Closing Date

Location

Kabul + Provinces

کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی به سلسله اعلانات قبلی خویش (۵۵۰) بست قراردادی باالامقطع ناظمین (هماهنگ کننده ولسوالی، نواحی و EDR) را در سطح کشور (۳۴ ولایت) برای مدت ۴ روز کاری از تاریخ ۱۳۹۸/۶/۲۰ الی ۱۳۹۸/۶/۲۴ جهت دریافت کاندیدان واجد شرایط از طریق رقابت آزاد بر اساس اهلیت و شایستگی جهت سپردن کار به اهل کار، به اعلان گذاشته است.

شماره عنوان بست تعداد بست نوع بست تاریخ اعلان تاریخ ختم اعلان لینک لایحه وظایف
۱ ناظمین و EDR ۵۵۰ قراردادی باالمقطع ۱۳۹۸/۶/۲۰ ۱۳۹۸/۶/۲۴ دانلود لایحه وظایف

 مراجعین محترم مطابق شرایط لایحه وظایف بست می توانند از بخش آمریت استخدام فورمه درخواستی رقابتی را اخذ نمایند.

آدرس: ناحیه دهم شهر کابل، کوچه چهارم شیرپور، کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی.

زمان: 9:00 صبح الی 3:00 بعد از ظهر.


اعلان کاریابی بست های قراردادی کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی

کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی به سلسله اعلانات قبلی خویش بست های کمبود قراردادی باالمقطع انتخاباتی را برای مدت (۴) روز کاری از تاریخ ۱۳۹۸/۶/۸ الی ۱۳۹۸/۶/۱۱ جهت دریافت کاندیدان واجد شرایط از طریق رقابت آزاد و سیستم جدید رتب معاش بر اساس اهلیت و شایستگی جهت سپردن کار به اهل کار، به اعلان گذاشته است.

شماره عنوان بست تعداد بست نوع بست تاریخ اعلان تاریخ ختم اعلان لینک لایحه وظایف
۱ کارمندان ارشد انتخاباتی ۵ قراردادی باالمقطع ۱۳۹۸/۶/۸ ۱۳۹۸/۶/۱۱  
۲ کارمند انتخاباتی ۲۵ قراردادی باالمقطع ۱۳۹۸/۶/۸ ۱۳۹۸/۶/۱۱  
۳ همکار کارمند انتخاباتی ۲۵ قراردادی باالمقطع ۱۳۹۸/۶/۸ ۱۳۹۸/۶/۱۱  
۴ مدیر تحریرات ۶ قراردادی باالمقطع ۱۳۹۸/۶/۸ ۱۳۹۸/۶/۱۱  
۵ ترجمان ۲ قراردادی باالمقطع ۱۳۹۸/۶/۸ ۱۳۹۸/۶/۱۱  
۶ کارمند اداری ۶ قراردادی باالمقطع ۱۳۹۸/۶/۸ ۱۳۹۸/۶/۱۱  
۷ دریور ۶ قراردادی باالمقطع ۱۳۹۸/۶/۸ ۱۳۹۸/۶/۱۱  
۸ خانه سامان ۶ قراردادی باالمقطع ۱۳۹۸/۶/۸ ۱۳۹۸/۶/۱۱  
۹ آشپز ۱ قراردادی باالمقطع ۱۳۹۸/۶/۸ ۱۳۹۸/۶/۱۱  

مراجعین محترم مطابق شرایط لایحه وظایف بست می توانند از بخش آمریت استخدام فورمه درخواستی رقابتی را اخذ نمایند.

آدرس: ناحیه دهم شهر کابل، کوچه چهارم شیرپور، کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی.

زمان: 9:00 صبح الی 3:00 بعد از ظهر.


معاون سخنگوی سخنگوی کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی

به کمیسیون محترم اصلاحات اداری و خدمات ملکی!

کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی به سلسله اعلانات قبلی خویش به تعداد (۲) بست کمبود معاون سخنگوی قراردادی باالمقطع را برای مدت (۴) روز کاری از تاریخ ۱۳۹۸/۵/۱۴ الی ۱۳۹۸/۵/۱۷ جهت دریافت کاندیدان واجد شرایط از طریق رقابت آزاد بر اساس اهلیت و شایستگی جهت سپردن کار به اهل کار، به اعلان گذاشته است.

عنوان بست: معاون سخنگوی

ریاست مربوطه: ریاست دفتر

تعداد بست: ۲

نوع وظیفه: باالمقطع

تاریخ اعلان: ۱۳۹۸/۵/۱۴

تاریخ ختم اعلان: ۱۳۹۸/۵/۱۷

مراجعین محترم مطابق شرایط لایحه وظایف بست می توانند از آمریت استخدام فورمه رقابتی را اخذ نمایند.

علاقه مندان می توانند در روزهای رسمی از ساعت (۹) بجه صبح الی (۳) بجه بعد از ظهر از دفتر مرکزی کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی، ناحیه دهم شهر کابل، کوچه چهارم شیرپور فورم درخواستی را دریافت و بعد از خانه پری آن را به صورت هارد تسلیم نمایند.

Documents

دریافت لایحه وظایف

Related VacanciesShow all

Back to vacancies