داوطلبی ها

اعلان مجدد داوطلبی!

تاریخ نشر: ۱۴۰۰/۵/۴

میسیون شکایات انتخاباتی می خواهد قرارداد قرطاسیه باب و شوینده باب ضرورت دفتر مرکزی خود را در سال مالی  ۱۴۰۰ از طریق پروسه داوطلبی باز داخلی انجام دهد.

شرکت های دولتی و غیر دولتی که خواهان اشتراک در داوطلبی می باشند، بعد از نشر اعلان الی ۲۱ روز می توانند، از ساعت ۸:۳۰ الی ۳:۳۰ بعد از ظهر درخواست های خویش را جهت اخذ شرطنامه عنوانی ریاست دارالانشاء به آدرس ذیل تسلیم و شرطنامه را اخذ نمایند.

آدرس: کمیسیون شکایات انتخاباتی، کوچه ششم شیرپور، ناحیه دهم.

شماره تماس: ۰۷۹۵۵۵۱۳۵۰

با احترام

چمن شاه اعتمادی

رئیس عمومی دارالانشای

کمیسیون شکایات انتخاباتی


اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

تاریخ نشر: ۱۴۰۰/۴/۵

بدین وسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود این که، کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی در نظر دارد، قرارداد تهیه و تدارک 60 ام بی انترنت ضرورت دفتر مرکزی خود را به شرکت خدماتی انترنت ای سی تی افغان سایبر، دارنده جواز نمبر D-35343، آدرس: خانه 7، اشرف وات، چهارراهی حاجی یعقوب، را به قیمت مجموعی فی واحد مبلغ 604200 ششصد و چهار هزار دوصد افغانی، اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به آمریت تدارکات، واقع دفتر مرکزی کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی، سرک ششم شیرپور، ناحیه دهم} وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل معیاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

چمن شاه اعتمادی

رئیس عمومی دارالانشاء

کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی


اعلان داوطلبی

تاریخ نشر: ۱۴۰۰/۳/۱۲

کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی می خواهد قرارداد قرطاسیه باب و شوینده باب ضرورت دفتر مرکزی خود را در سال مالی ۱۴۰۰ از طریق پروسه داوطلبی باز داخلی انجام دهد.

شرکت های دولتی و غیر دولتی (شخصی) که خواهان اشتراک در داوطلبی می باشند، بعد از نشر اعلان الی ۲۱ روز می توانند، از ساعت ۸:۳۰ الی ۳:۳۰ بعد از ظهر درخواست های خویش را جهت اخذ شرطنامه در بدل ۵۰۰ افغانی عنوانی ریاست عمومی دارالانشاء به آدرس ذیل تسلیم و شرطنامه را اخذ نمایند.

آدرس کمیسیون شکایات انتخاباتی، کوچه ۶ شیرپور، ناحیه دهم، تعمیرسابق وزارت عدلیه.

شمار تماس: 0795551350

چمن شاه اعتمادی

رئیس عمومی دارالانشاء

کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی


اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

تاریخ نشر: ۱۴۰۰/۲/۱۲

بدین وسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود که، کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی در نظر دارد، قرارداد تهیه و تدارک پرزه جات و ترمیمات وسایط مختلف النوع خود را به شرکت های محترم {خدمات لوژیستیکی افغان خالد جیحون، دارنده جواز نمبر 69566، آدرس: شهر نو بین چهارراهی حاجی یعقوب و انصاری، برج شهر نو، منزل 3، آپارتمان 4، مرکز کابل، کابل} را به قیمت مجموعی فی واحد مبلغ 1416020 یک میلیون چهارصد و شانزده هزار و بیست افغانی و شرکت {خدمات لوژیستیکی  حبیبه راسخ دارنده جواز نمبر 72658، آدرس: دشت برچی ناحیه 13، مرکز کابل، کابل} را به قیمت مجموعی فی واحد 287060 دوصد و هشتاد و هفت هزار و شصت افغانی، الی ختم سال مالی 1400 اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به آمریت تدارکات، واقع دفتر مرکزی کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی، سرک ششم شیرپور، ناحیه دهم} وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل معیاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

چمن شاه اعتمادی

رئیس عمومی دارالانشاء

کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی


اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

تاریخ نشر: ۱۴۰۰/۱/۱۶

بدین وسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی در نظر دارد، قرارداد تهیه و تدارک 85000 لیتر تیل دیزل و 20000 لیتر تیل پطرول ضرورت کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی را به شرکت {محترم میلاد رومان لمیتد دارنده جواز نمبر 14803-0101 آدرس: بهارستان، سرک 7 کابل، مرکز کابل، کابل} را به قیمت مجموعی حد اقل مبلغ 3046000 سه میلیون چهل و شش هزار افغانی و قیمت حداکثر 4559000 چهار میلیون پنج صد و پنجاه و نه هزار افغانی الی ختم سال مالی 1400 اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به آمریت تدارکات واقع دفتر مرکزی کمیسیون شکایات انتخاباتی، سرک ششم شیرپور، ناحیه دهم شهر کابل وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل معیاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

چمن شاه اعتمادی

رئیس عمومی دارالانشاء

کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی


اعلان داوطلبی

تاریخ نشر: ۱۴۰۰/۱/۱۴

کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی  درنظر دارد برای دفتر مرکزی خویش (60) ام بی انترنت (60/60 Mbps Dedicated) برای سال مالی ۱۴۰۰ از طریق پروسه داوطلبی باز داخلی تهیه و تدارک نماید.

موسسات دولتی و غیردولتی (شخصی) که خواهش قرارداد را داشته باشند، بعد از نشر اعلان الی 21 روز می توانند از ساعت ۸ الی ۴ بعد از ظهر درخواست های خویش را جهت اخذ شرطنامه در بدل (500) افغانی عنوانی ریاست دارالانشاء و به آدرس ذیل تسلیم و شرطنامه را اخذ نمایند.

آدرس: کمیسیون شکایات انتخاباتی، کوچه 4 و6 شیپور، ناحیه دهم.

شماره تماس: 0748995777

با احترام

چمن شاه اعتمادی

رئیس عمومی دارالانشاء

کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی


اعلان داوطلبی

تاریخ نشر: ۱۳۹۹/۱۱/۲۱

کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی می خواهد قرارداد تهیه و تدارک پرزه جات و ترمیمات وسایط مختلف النوع دفتر مرکزی خود را که در پنج لات می باشد برای سال مالی ۱۴۰۰ از طریق پروسه داوطلبی باز داخلی انجام دهد.

شرکت های دولتی و غیر دولتی (شخصی) که خواهان اشتراک در داوطلبی می باشند، بعد از نشر اعلان الی ۲۱ روز (از تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ الی ۱۳۹۹/۱۲/۱۱) می توانند، از ساعت ۸:۳۰ الی ۳:۳۰ بعد از ظهر درخواست های خویش را جهت اخذ شرطنامه در بدل ۵۰۰ افغانی عنوانی ریاست عمومی دارالانشاء به آدرس ذیل تسلیم و شرطنامه را اخذ نمایند.

آدرس کمیسیون شکایات انتخاباتی، کوچه ۶ شیرپور، ناحیه دهم، تعمیرسابق وزارت عدلیه.

شمار تماس: 0795551350

چمن شاه اعتمادی

رئیس عمومی دارالانشاء

کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی


اعلان داوطلبی

تاریخ نشر: ۱۳۹۹/۱۰/۲۹

کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی می خواهد قرارداد قرطاسیه باب و شوینده باب ضرورت دفتر مرکزی خود را در سال مالی ۱۴۰۰ از طریق پروسه داوطلبی باز داخلی انجام دهد.

شرکت های دولتی و غیر دولتی (شخصی) که خواهان اشتراک در داوطلبی می باشند، بعد از نشر اعلان الی ۲۱ روز می توانند، از ساعت ۸:۳۰ الی ۳:۳۰ بعد از ظهر درخواست های خویش را جهت اخذ شرطنامه در بدل ۵۰۰ افغانی عنوانی ریاست عمومی دارالانشاء به آدرس ذیل تسلیم و شرطنامه را اخذ نمایند.

آدرس کمیسیون شکایات انتخاباتی، کوچه ۶ شیرپور، ناحیه دهم، تعمیرسابق وزارت عدلیه.

شمار تماس: 0795551350

چمن شاه اعتمادی

رئیس عمومی دارالانشاء

کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی


اعلان مجدد داوطلبی

تاریخ نشر: ۱۳۹۹/۱۰/۱۰

کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی می خواهد قرارداد (۸۵۰۰۰) لیتر تیل دیزل و (۲۰۰۰۰) لیتر تیل پطرول نیاز دفتر مرکزی خود را در سال مالی ۱۴۰۰ از طریق پروسه داوطلبی باز داخلی انجام دهد.

شرکت های دولتی و غیر دولتی (شخصی) که خواهان اشتراک در داوطلبی می باشند، بعد از نشر اعلان الی ۲۱ روز می توانند، از ساعت ۸:۳۰ الی ۳:۳۰ بعد از ظهر درخواست های خویش را جهت اخذ شرطنامه در بدل ۵۰۰ افغانی عنوانی ریاست عمومی دارالانشاء به آدرس ذیل تسلیم و شرطنامه را اخذ نمایند.

آدرس کمیسیون شکایات انتخاباتی، کوچه ۶ شیرپور، ناحیه دهم، تعمیرسابق وزارت عدلیه.

شمار تماس: 0795551350

چمن شاه اعتمادی

رئیس عمومی دارالانشاء

کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی


اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

تاریخ نشر: ۱۳۹۹/۹/۱۰

بدین وسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی در نظر دارد، قرارداد تحکیمات امنیتی منازل رئیس، معاون، منشی، اعضا و رئیس دارالانشای کمیسیون را به {شرکت ساختمانی حبیبیان} دارنده جواز نمبر D-20268 {آدرس: هرات مرکز هرات} را به قیمت مجموعی مبلغ 2102900 دو میلیون یک صد و دو هزار و نه صد افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به آمریت تدارکات واقع دفتر مرکزی کمیسیون شکایات انتخاباتی، سرک ششم شیرپور، ناحیه دهم شهر کابل وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل معیاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

چمن شاه اعتمادی

رئیس عمومی دارالانشاء

کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی


اعلان داوطلبی

تاریخ نشر: ۱۳۹۹/۹/۱

کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی می خواهد قرارداد (۸۵۰۰۰) لیتر تیل دیزل و (۲۰۰۰۰) لیتر تیل پطرول نیاز دفتر مرکزی خود را در سال مالی ۱۴۰۰ از طریق پروسه داوطلبی باز داخلی انجام دهد.

شرکت های دولتی و غیر دولتی (شخصی) که خواهان اشتراک در داوطلبی می باشند، بعد از نشر اعلان الی ۲۱ روز می توانند، از ساعت ۸:۳۰ الی ۳:۳۰ بعد از ظهر درخواست های خویش را جهت اخذ شرطنامه در بدل ۵۰۰ افغانی عنوانی ریاست عمومی دارالانشاء به آدرس ذیل تسلیم و شرطنامه را اخذ نمایند.

آدرس کمیسیون شکایات انتخاباتی، کوچه ۶ شیرپور، ناحیه دهم، تعمیرسابق وزارت عدلیه.

شمار تماس: 0795551350

 

چمن شاه اعتمادی

رئیس عمومی دارالانشاء

کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی


اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

تاریخ نشر: ۱۳۹۹/۸/۷

بدینوسیله به تأسی از فقره (2)  ماده چهل  سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، }کمیسیون شکایات انتخاباتی} در نظر دارد، قرارداد {تهیه و خریداری مقدار 15000 کیلو گرام گازمایع ضرورت دفتر مرکزی خویش} را به شرکت {خدمات لوژستیکی ورنا بهفر، دارنده جواز نمبر 0101-9596 آدرس، شهر نو مقابل سینما زینب، مرکزکابل، کابل} را به قیمت مجموعی مبلغ 780000 هفت صد هشتاد هزار افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به آمریت تدارکات واقع دفتر مرکزی کمیسیون شکایات انتخاباتی سرک چهارم وششم شیرپور ناحیه دهم وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل معیاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

چمن شاه اعتمادی

رئیس عمومی دارالانشاء

کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی


اعلان داوطلبی

تاریخ نشر: ۱۳۹۹/۶/۲۷

کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی می خواهد قرارداد تهیه و تدارک (۱۵۰۰۰) پانزده هزار کیلو گرام گاز مایع مورد ضرورت دفتر مرکزی خود را در سال مالی ۱۳۹۹ از طریق پروسه داوطلبی باز داخلی انجام دهد.

شرکت های دولتی و غیر دولتی (شخصی) که خواهان اشتراک در داوطلبی می باشند، بعد از نشر اعلان الی ۲۱ روز می توانند، از ساعت ۸ الی ۳ بعد از ظهر درخواست های خویش را جهت اخذ شرطنامه در بدل ۵۰۰ افغانی عنوانی ریاست عمومی دارالانشاء به آدرس ذیل تسلیم و شرطنامه را اخذ نمایند.

آدرس کمیسیون شکایات انتخاباتی، کوچه ۶ شیرپور، ناحیه دهم، تعمیرسابق وزارت عدلیه.

شمار تماس: 0795551350

 

چمن شاه اعتمادی

رئیس عمومی دارالانشاء

کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی


اعلان داوطلبی

تاریخ نشر: ۱۳۹۹/۶/۲۶

کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی می خواهد قرارداد تحکیمات امنیتی منازل رئیس، اعضاء و رئیس دارالانشای خود را در سال مالی ۱۳۹۹ از طریق پروسه داوطلبی باز داخلی انجام دهد.

شرکت های دولتی و غیر دولتی (شخصی) که خواهان اشتراک در داوطلبی می باشند، بعد از نشر اعلان الی ۲۱ روز می توانند، از ساعت ۸ الی ۳ بعد از ظهر درخواست های خویش را جهت اخذ شرطنامه در بدل ۵۰۰ افغانی عنوانی ریاست عمومی دارالانشاء به آدرس ذیل تسلیم و شرطنامه را اخذ نمایند.

آدرس کمیسیون شکایات انتخاباتی، کوچه ۶ شیرپور، ناحیه دهم، تعمیرسابق وزارت عدلیه.

شمار تماس: 0795551350

 

چمن شاه اعتمادی

رئیس عمومی دارالانشاء

کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی


اعلان مجدد داوطلبی

تاریخ نشر: ۱۳۹۹/۴/۳

کمیسیون مسقتل شکایات انتخاباتی می خواهد قرارداد پرزه جات و ترمیمات وسایط دفتر مرکزی خود را برای سال مالی ۱۳۹۹ از طریق پروسه داوطلبی باز داخلی انجام دهد.

شرکت های دولتی و غیردولتی (شخصی) که خواهش قرارداد را داشته باشند، بعد از نشر اعلان الی تاریخ ۱۳۹۹/۴/۲۴ می توانند شرطنامه را از ویب سایت های تدارکات ملی و  کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی دریافت نمایند

آدرس: کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی، کوچه ششم شیرپور، ناحیه دهم.

شماره تماس: 0795551350

با احترام

چمن شاه اعتمادی

رئیس عمومی دارالانشاء

کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی


اعلان داوطلبی

تاریخ نشر: ۱۳۹۸/۱۱/۲۸

کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی می خواهد قرارداد قرطاسیه مورد ضرورت دفتر مرکزی خویش را در سال مالی ۱۳۹۹ از طریق پروسه داوطلبی باز داخلی انجام دهد.

شرکت های دولتی و غیردولتی (شخصی) که خواهش قرارداد را داشته باشند، بعد از نشر اعلان الی 21 روز می توانند از ساعت 8 الی 3 بعد از ظهر درخواست های خویش را جهت اخذ شرطنامه در بدل (500) افغانی عنوانی ریاست دارالانشاء و به آدرس ذیل تسلیم و شرطنامه را اخذ نمایند.

آدرس: کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی، کوچه ششم شیرپور، ناحیه دهم.

شماره تماس: 0795551350

با احترام

احمد جمشید مهمند

سرپرست معاونیت مالی و اداری

کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی


اعلان داوطلبی

تاریخ نشر: ۱۳۹۸/۱۱/۹

کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی  درنظر دارد برای دفتر مرکزی خویش (60) ام بی انترنت (60/60 Mbps Dedicated) به مدت یک سال از طریق پروسه داوطلبی باز داخلی تهیه و تدارک نماید.

موسسات دولتی و غیردولتی (شخصی) که خواهش قرارداد را داشته باشند، بعد از نشر اعلان الی 21 روز می توانند از ساعت 8 الی 3 بعد از ظهر درخواست های خویش را جهت اخذ شرطنامه در بدل (500) افغانی عنوانی ریاست دارالانشاء و به آدرس ذیل تسلیم و شرطنامه را اخذ نمایند.

آدرس: کمیسیون شکایات انتخاباتی، کوچه 4 و6 شیپور، ناحیه دهم.

شماره تماس: 074899577

با احترام

چمن شاه اعتمادی

رئیس عمومی دارالانشاء

کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی


اعلان داوطلبی

تاریخ نشر: ۱۳۹۸/۱۰/۲۳

کمیسیون شکایات انتخاباتی می خواهد (168) تانکر پانزده هزار لیتره را جهت تخلیه چاه های فاضلاب ضرورت دفتر مرکزی را از طریق پروسه داوطلبی باز داخلی قرارداد نماید.

موسسات دولتی و غیردولتی (شخصی) که خواهش قرارداد را داشته باشند، بعد از نشر اعلان الی 21 روز می توانند از ساعت 8 الی 3 بعد از ظهر درخواست های خویش را جهت اخذ شرطنامه در بدل (500) افغانی عنوانی ریاست دارالانشاء و به آدرس ذیل تسلیم و شرطنامه را اخذ نمایند.

آدرس: کمیسیون شکایات انتخاباتی، کوچه 4 و6 شیپور، ناحیه دهم.

شماره تماس: 0783282792

 

با احترام

چمن شاه اعتمادی

رئیس عمومی دارالانشاء

کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی


اعلان داوطلبی

تاریخ نشر: ۱۳۹۸/۱۰/۲۳

 

کمیسیون شکایات انتخاباتی می خواهد قرارداد (100000) لیتر تیل دیزل و (60000) لیتر تیل پطرول نیاز دفتر مرکزی خود را در سال مالی 1399 از طریق پروسه داوطلبی باز داخلی قرارداد نماید.

موسسات دولتی و غیردولتی (شخصی) که خواهش قرارداد را داشته باشند، بعد از نشر اعلان الی 21 روز می توانند از ساعت 8 الی 3 بعد از ظهر درخواست های خویش را جهت اخذ شرطنامه در بدل (500) افغانی عنوانی ریاست دارالانشاء و به آدرس ذیل تسلیم و شرطنامه را اخذ نمایند.

آدرس: کمیسیون شکایات انتخاباتی، کوچه 4 و6 شیپور، ناحیه دهم.

شماره تماس: 0783282792

 

با احترام

چمن شاه اعتمادی

رئیس عمومی دارالانشاء

کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی


اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

تاریخ نشر: ۱۳۹۸/۸/۲

بدینوسیله به تأسی از فقره (2)  ماده چهل  سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، }کمیسیون شکایات انتخاباتی }در نظر دارد، قرارداد }تهیه و خریداری 20،000 بیست هزار کیلو گرام گاز مایع، بخاری، بالون گاز، پایپ اصلی گاز، سرکلوشن و بست پایپ ضرورت دفتر مرکزی کمیسیون شکایات انتخاباتی{ را به شرکت } خدمات لوژستیکی یاسین عزیزی{  به قیمت مجموعی مبلغ 1،746،750 یک میلیون وهفت صدو چهل و شش هزارو هفت صدو پنجاه افغانی  اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به آمریت تدارکات واقع دفتر مرکزی کمیسیون شکایات انتخاباتی، سرک ششم شرپور، ناحیه دهم وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل معیاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

با احترام

چمن شاه اعتمادی

رئیس عمومی دارالانشاء

کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی


اعلان داوطلبی تهیه گاز مایع

تاریخ نشر: ۱۳۹۸/۷/۲۲

کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی میخواهد (20،000) کیلو گرام گاز مایع  ضرورت دفتر مرکزی خویش را برای سال مالی ۱۳۹۸ ازطریق پروسه  داوطلبی باز داخلی تهیه و خریداری  نماید.

موسسات دولتی و غیر دولتی (شخصی) که خواهش قرار داد را داشته باشند، بعد از نشر اعلان الی ۲۱ روز میتوانند از ساعت ۸ الی ۳ بعد ازظهر درخواست های خویش را جهت اخذ شرطنامه در بدل (500) افغانی عنوانی ریاست دارالانشاء و به آدرس ذیل تسلیم و شرطنامه را میتوانند اخذ نمایند.

آدرس: کمیسیون  مستقل شکایات انتخاباتی، کوچه ۶ و ۴ شیرپور، ناحیه دهم.

شماره تماس: 0774545822

با احترام

چمن شاه اعتمادی

رئیس عمومی دارالانشای

کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی


اعلان داوطلبی

تاریخ نشر: ۱۳۹۸/۶/۱۲

کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی می خواهد دیوار احاطه زمین دفتر مرکزی خویش را برای سال مالی ۱۳۹۸ از طریق پروسه داوطلبی باز داخلی اعمار نماید.

موسسات دولتی و غیردولتی (شخصی) که خواهش قرارداد را داشته باشند، بعد از نشر این اعلان الی ۲۱ روز می توانند از ساعت ۸ الی ۳ بعد از ظهر درخواست های خویش را جهت اخذ شرطنامه در بدل (۵۰۰) افغانی عنوانی ریاست دارالانشاء و به آدرس ذیل تسلیم و شرطنامه را اخذ نمایند.

آدرس: کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی، کوچه ۴ و ۶ شیرپور، ناحیه دهم.

شماره تماس: 079494084

با احترام

چمن شاه اعتمادی

رئیس عمومی دارالانشاء

کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی


اعلان داوطلبی

اداره تدارکات ملی (NPA) به نمایندگی از کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه و تدارک قرطاسیه باب، لوازم اولیه دفتری، موبل و فرنیچر، مفروشات و وسایل برقی مورد نیاز سال مالی ۱۳۹۸ NPA/IECC/98/G-2634/NCB اشتراک نموده، شرطنامه را از ویبسایت (www.ageops.net) و یا در حافظه یا فلش میموری از (ریاست تحلیل پروژه ها و انکشاف اداره تدارکات ملی) بدست اورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت (10:00 قبل از ظهر) روز شنبه، تاریخ (۱۶ سنبله ۱۳۹۸) به صالون منفرانس های اداره تدارکات ملی – کابل، افغانستان، ارایه نماید. آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر به صورت بانک گرنتی: لات اول قرطاسیه باب مبلغ 760,000 افغانی، لات دوم لوازم اولیه دفتری مبلغ 49,000 افغانی، لات سوم: وسایل و لوازم برقی مبلغ 250,000 افغانی، و لات چهارم: موبل، فرنیچر و مفروشات مبلغ 190,000 افغانی ارایه گردد.

جلسه آفرگشایی به روز شنبه تاریخ (۱۶ سنبله ۱۳۹۸) ساعت (10:00 قبل از ظهر) در ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری، (اداره تدارکات ملی، صالون کنفرانس ها، منزل اول تعمیر اداره تدارکات ملی – کابل، افغانستان) تدویر می گردد.

آدرس: صالون کنفرانس های اداره تدارکات ملی، ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری، پشتونستان وات، کابل، افغانستان

شخص ارتباطی: گل محمد یعقوبی

شماره تماس: 0202147554

آدرس الکترونیکی: به gulmohammad.yaqubi@npa.gov.af کاپی به aziz.obaidi@aop.gov.af

نوت: جلسه قبل از داوطلبی یک شنبه مورخ ۳ سنبله ۱۳۹۸ ساعت 10:00 قبل از ظهر در مقر اداره تدارکات ملی ریاست تحلیل پروژه ها و انکشاف برنامه ها، پشتونستان وات، ناحیه دوم، کابل – افغانستان تدویر می گردد.

با احترام

 

چمن شاه اعتمادی

رئیس عمومی دارالانشای

کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی


اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

تاریخ نشر: ۱۳۹۸/۴/۹

بدین وسیله به تأسی از فقره (2)  ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود اینکه: کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی در نظر دارد، قرارداد {پرزه جات و ترمیمات وسایط مختلف النوع} کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی را با شرکت های شرکت نوی عثمان شیرزی، دارنده جواز نمبر0101-19151 ، آدرس: قوای مرکز، تویتا مارکیت، مرکز کابل، با قیمت های: {درلات پرزه جات و ترمیمات وسایط لندکروزر زرهی با قیمت 230,463 افغانی، درلات پرزه جات و ترمیمات وسایط لندکروزرهارت تاپ با قیمت 453,942 افغانی، درلات پرزه جات و ترمیمات وسایط پرادو با قیمت 722,862 افغانی و درلات پرزه جات و ترمیمات وسایط کرولا با قیمت 448,686 افغانی، شرکت خدمات لوژستیکی محمد یوسف فهیم، دارنده جواز نمبر55129 ، آدرس: پروان 3، ناحیه 4، مرکزکابل، درلات پرزه جات و ترمیمات وسایط هایلکس با قیمت  473,365 افغانی} را برای یکسال اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به {آمریت تدارکات} واقع {دفتر مرکزی کمیسیون شکایات انتخاباتی سرک چهارم وششم شیرپور ناحیه دهم متصل وزارت عدلیه} وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل معیاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

با احترام

چمن شاه اعتمادی

ریس عمومی دارالانشای

کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی


 اعلان داوطلبی

اداره تدارکات ملی(NPA) به نماینده گی از کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه کرایه گیری یک باب تعمیربرای دفاتر مرکزی کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی NPA/IECC/98/NCS-2547/NCB  اشتراک نموده و شرطنامه را از ویب سایب {www.ageops.net} و یا در حافظه یا فلش میموری از{ریاست تحلیل پروژه ها وانکشاف برنامه ها ی اداره تدارکات ملی} بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون وطرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت{10:00 قبل از ظهر} روز {دوشنبه} تاریخ{۱۷/سرطان/۱۳۹۸} به {صالون کنفرانس های اداره تدارکات ملی،اداره تدارکات ملی} واقع {ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری،اداره تدارکات ملی،منزل اول تعمیر اداره تدارکات ملی-کابل،افغانستان} ارایه نمایند. آفر های ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر بصورت اظهار نامه تضمین آفر ارایه میگردد.

جلسه آفرگشایی به روز{دوشنبه}تاریخ{۱۷سرطان۱۳۹۸} ساعت{۱۰:۰۰ قبل از ظهر} در {ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری،اداره تدارکات ملی،صالون کنفرانس ها،منزل اول تعمیر اداره تدارکات ملی-کابل، افغانستان}تدویر میگردد.

آدرس: صالون کنفرانس های اداره تدارکات ملی، اداره تدارکات ملی،ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری،پشتونستان وات، کابل افغانستان.

شخص ارتباطی: گل محمد یعقوبی

شماره تماس: 0202147554

آدرس الکترونیکی: gulmohammad.yaqubi@npa.gov.af

کاپی: aziz.obaidi@aop.gov.af

با احترام

چمن شاه اعتمادی

رئیس عمومی دارالانشای

کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی


قرارداد پرزه جات و ترمیمات وسایط

تاریخ نشر: ۱۳۹۸/۲/۱

کمیسیون شکایات انتخاباتی می خواهد قرارداد پرزه جات و ترمیمات وسایط دفتر مرکزی خود را در سال مالی  ۱۳۹۸ از طریق پروسه داوطلبی باز داخلی انجام دهد.

شرکت های دولتی و غیر دولتی ( شخصی) که خواهان اشتراک در داوطلبی می باشند، بعد از نشر اعلان الی ۲۱ روز می توانند، از ساعت ۸ الی ۳ بعد از ظهر درخواست های خویش را جهت اخذ شرطنامه در بدل ۵۰۰ افغانی عنوانی ریاست عمومی دارالانشاء به آدرس ذیل تسلیم و شرطنامه را اخذ نمایند.

آدرس: کمیسیون شکایات انتخاباتی، کوچه ۶ شیرپور، ناحیه دهم جوار وزارت عدلیه.

شماره تماس: ۰۷۹۵۵۵۱۳۵۰


 اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

تاریخ نشر: ۲۵ حمل ۱۳۹۸

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی در نظر دارد، قرارداد خریداری 30 MB انترنت مورد ضرورت کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی را به شرکت محترم «ستان تلیکام»، دارنده جواز نمبر 32673-1، آدرس: چهارراهی برکی، ناحیه 4، مرکز کابل را به قیمت مجموعی مبلغ (1,080,000) یک میلیون هشتاد هزار افغانی برای یکسال اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به آمریت تدارکات واقع دفتر مرکزی کمیسیون شکایات انتخاباتی، سرک چهارم و ششم شیرپور، ناحیه دهم متصل وزارت عدلیه، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.


اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

تاریخ نشر: ۱۳۹۸/۱/۱۸

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، کمیسیون شکایات انتخاباتی در نظر دارد، قرارداد تخلیه (168) تانکر پانزده هزار لیتره چاه های فاضلاب کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی را به شرکت خدمات لوژستیکی البرز میهن، دارنده جواز نمبر 53104، آدرس: مرکز تجارتی داودزی، ناحیه 2، مرکز کابل را به قیمت مجموعی مبلغ (606,000) شش صد و شش هزار افغانی برای یکسال اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به آمریت تدارکات واقع دفتر مرکزی کمیسیون شکایات انتخاباتی، سرک چهارم و ششم شیرپور، ناحیه دهم متصل وزارت عدلیه، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.


اعلان مجدد داوطلبی!

تاریخ نشر: ۱۳۹۸/۱/۱۵

کمیسیون شکایات انتخاباتی می خواهد قرارداد ۱۰۵۰۰۰ لیتر تیل دیزل و ۴۵۰۰۰ لیتر تیل پطرول نیاز دفتر مرکزی خود را در سال مالی ۱۳۹۸ از طریق پروسه داوطلبی باز داخلی انجام دهد.

شرکت های دولتی و غیر دولتی ( شخصی) که خواهان اشتراک در داوطلبی می باشند، بعد از نشر اعلان الی ۲۱ روز می توانند، از ساعت ۸ الی ۳ بعد از ظهر درخواست های خویش را جهت اخذ شرطنامه در بدل ۵۰۰ افغانی عنوانی ریاست دارالانشاء به آدرس ذیل تسلیم و شرطنامه را اخذ نمایند.

آدرس: کمیسیون شکایات انتخاباتی، کوچه ۶ شیرپور، ناحیه دهم جوار وزارت عدلیه.

شماره تماس: ۰۷۹۵۵۵۱۳۵۰


اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تأسی از فقره (2)  ماده چهل  سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، کمیسیون شکایات انتخاباتی در نظر دارد، قرارداد (تدارک تیست خاک مربوط زمین کمیسیون شکایات انتخاباتی) را به شرکت محترم ساختمانی و جیو تکنیکل شوال دارنده جواز نمبرD-31418، آدرس ده نو دهبوری  کوچه تجار ها، ناحیه 3 مرکز کابل را به قیمت مجموعی مبلغ (1،300،000) یک میلیون و سه صد هزار افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به آمریت تدارکات واقع دفتر مرکزی کمیسیون شکایات انتخاباتی سرک ششم و چهارم شیرپور ناحیه دهم متصل وزارت عدلیه وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل معیاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.


اعلان داوطلبی کمیسیون شکایات انتخاباتی

تاریخ نشر: ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

کمیسیون شکایات انتخاباتی می خواهد (168) تانکر پانزده هزار لیتره را جهت تخلیه چاه های فاضلاب ضرورت دفتر مرکزی این اداره برای سال مالی 1398 از طریق پروسه داوطلبی باز داخلی تهیه و قرارداد نماید.

موسسات دولتی و غیر دولتی (شخصی) که خواهان اشتراک در داوطلبی می باشد، بعد از نشر اعلان الی 21 روز می توانند، از ساعت 8 الی 3 بعد از ظهر درخواست های خویش را جهت اخذ شرطنامه در بدل 500 افغانی عنوانی ریاست دارالانشاء به آدرس ذیل تسلیم و شرطنامه را اخذ نمایند.

آدرس: کمیسیون شکایات انتخاباتی، کوچه 6 شیرپور، ناحیه دهم جوار وزارت عدلیه.

شماره تماس: 0783282792


اعلان داوطلبی کمیسیون شکایات انتخاباتی

تاریخ نشر: ۱۳۹۷/۱۱/۱۶

کمیسیون شکایات انتخاباتی می خواهد قرارداد 105000 لیتر تیل دیزل و 45000 لیتر تیل پطرول نیاز دفتر مرکزی  خود را در سال مالی 1398 از طریق پروسه داوطلبی باز داخلی انجام دهد.

شرکت های دولتی و غیر دولتی (شخصی) که خواهان اشتراک در داوطلبی می باشد، بعد از نشر اعلان الی 21 روز می توانند، از ساعت 8 الی 3 بعد از ظهر درخواست های خویش را جهت اخذ شرطنامه در بدل 500 افغانی عنوانی ریاست دارالانشاء به آدرس ذیل تسلیم و شرطنامه را اخذ نمایند.

آدرس: کمیسیون شکایات انتخاباتی، کوچه 6 شیرپور، ناحیه دهم جوار وزارت عدلیه.

شماره تماس: 0795551350


اعلان داوطلبی کمیسیون شکایات انتخاباتی

تاریخ نشر: ۱۳۹۷/۱۰/۲۴

کمیسیون شکایات انتخاباتی می خواهد تست خاک را بالای زمین خویش در سال مالی 1398 از طریق پروسه داوطلبی باز داخلی انجام دهد.

شرکت های ساختمانی دولتی و غیردولتی (شخصی) که خواهان اشتراک در داوطلبی می باشد، بعد از نشر این اعلان الی 21 روز می توانند، از ساعت 8 الی 3 بعد از ظهر درخواست های خویش را جهت اخذ شرطنامه در بدل (500) افغانی عنوانی ریاست دارالانشاء به آدرس ذیل تسلیم و شرطنامه را اخذ نمایند.

آدرس: کمیسیون شکایات انتخاباتی، کوچه 4 و 6 شیرپور، ناحیه دهم، جوار وزارت عدلیه.

شماره تماس: 0795551350


اعلان داوطلبی کمیسیون شکایات انتخاباتی

تاریخ نشر: ۱۳۹۷/۱۰/۲۴

کمیسیون شکایات انتخاباتی برای دفتر مرکزی خویش به مقدار 30 ام بی انترنت برای سال مالی 1398 را از طریق پروسه داوطلبی باز داخلی تهیه و خریداری نماید.

موسسات دولتی و غیردولتی (شخصی) که خواهش قرارداد را داشته باشند، بعد از نشر اعلان می توانند از ساعت 8 الی 3 بعد از ظهر درخواست های خویش را جهت اخذ شرطنامه در بدل (500) افغانی عنوانی ریاست دارالانشاء و به آدرس ذیل تسلیم و شرطنامه را می توانند اخذ نمایند.

آدرس: کمیسیون شکایات انتخاباتی، کوچه 4 و 6 شیرپور، ناحیه دهم، جوار وزارت عدلیه.

شماره تماس: 0783282792


اعلان داوطلبی

کمیسیون شکایات انتخاباتی می خواهد یک پایه جنراتور (400) کیلو وات اصلی را برای سال مالی 1397 از طریق پروسه داوطلبی باز داخلی تهیه و قرارداد نماید.

موسسات دولتی و غیر دولتی (شخصی) که خواهش قرارداد را داشته باشند، بعد از نشر اعلان الی 21 روز از تاریخ 1397/5/3 الی 1397/5/23 می توانند از ساعت 8 الی 3 بعد از ظهر درخواست های خویش را جهت اخذ شرطنامه در بدل (500) افغانی عنوانی ریاست دارالانشاء و به آدرس ذیل تسلیم و شرطنامه را می توانند اخذ نمایند.

آدرس: کمیسیون شکایات انتخاباتی، کوچه 3و4 شیرپور، ناحیه دهم، متصل وزارت عدلیه.

شماره تماس: 0783272792


با تقدیم احترامات فایقه:

کمیسیون شکایات انتخاباتی میخواهد (96) قلم قرطاسیه باب ضرورت کمیسیون شکایات انتخاباتی را برای سالی مالی 1397 از طریق پروسه داوطلبی باز داخلی تهیه و قرار داد نماید.

موسسات دولتی و غیر دولتی(شخصی) که خواهش قرار داد را داشته باشند، بعد از نشر اعلان الی 21 روز از تاریخ 1396/11/25 الی 1396/12/15 میتوانند از ساعت 8 الی 3 بعد از ظهر درخواست های خویش را جهت اخذ شرطنامه در بدل (500) افغانی عنوانی ریاست دارالانشاء و به آدرس ذیل تسلیم و شرطنامه را میتوانند اخذ نمایند.

آدرس: کمیسیون شکایات انتخاباتی، کوچه 3 و 4 شیرپور، ناحیه دهم متصل وزارت عدلیه.

شماره تماس: 0729804488

 


با تقدیم احترامات فایقه:

کمیسیون شکایات انتخابات میخواهد (77) قلم پرزه جات، ترمیمات و سرویس جنراتور های کمیسیون را برای سال مالی 1397 از طریق پروسه داوطلبی باز داخلی تهیه و قرار داد نماید.

موسسات دولتی وغیر دولتی(شخصی) که خواهش قرار داد را داشته باشند، بعد از نشر اعلان الی 21 روز از تاریخ 1396/11/21 الی 1396/12/12 میتوانند از ساعت 8 الی 3 بعد از ظهر درخواست های خویش را اخذ شرطنامه در بدل (500) افغانی عنوانی ریاست دارالانشاء وبه آدرس ذیل تسلیم و شرطنامه را میتوانند اخذ نمایند.

آدرس: کمیسیون شکایات انتخاباتی، کوچه 3 و 4 شیرپور، ناحیه دهم متصل وزارت عدلیه.

شماره تماس: 0729804488


با تقدیم احترامات فایقه:

کمیسیون شکایات انتخاباتی میخواهد (657) قلم پرزه جات مختلف النوع وسایط و به تعداد (323) قلم ترمیمات مختلف النوع ضرورت کمیسیون را برای سال مالی 1397 از طریق پروسه داوطلبی باز داخلی تهیه و قرارداد نماید.

موسسات دولتی و غیردولتی (شخصی) که خواهش قرار داد را داشته باشند، بعد از نشر اعلان الی 21 روز از تاریخ 1396/11/14 الی 1396/12/5  میتوانند از ساعت 8 الی 3 بعد از ظهر در خواست های خویش را جهت اخذ شرطنامه در بدل (500) افغانی عنوان ریاست دارالانشاء وبه آدرس ذیل تسلیم و شرطنامه را میتوانند اخذ نمایند.

آدرس: کمیسیون شکایات انتخاباتی، کوچه 3 و 4 شیرپور، ناحیه دهم متصل وزارت عدلیه.

شماره تماس: 0729804488


اعلان داو طلبی

با تقدیم احترامات فایقه:

کمیسیون شکایات انتخاباتی میخواهد یک باب تعمیر(ساختمان) که دارای 100 اتاق کاری، تالار کنفرانس، پارکینگ به گنجایش 50 عراده واسطه محل برای جابجا ساختن جنراتور ها و دیگر امکانات آن، ضرورت کمیسیون را برای سال مالی 1397 از طریق پروسه داوطلبی باز داخلی تهیه و قرار داد نماید.

موسسات دولتی و غیر دولتی(شخصی)که خواهش قرار داد را داشته باشند، بعد از نشر اعلان الی 21 روز از تاریخ 1396/11/14 الی 1396/12/5  میتوانند از ساعت 8 الی 3بعد از ظهر درخواست های خویش را جهت اخذ شرطنامه دربدل (500) افغانی عنوان ریاست دارالانشاء وبه آدرس ذیل تسلیم وشرطنامه را میتوانند اخذنمایند.

آدرس: کمیسیون شکایات انتخاباتی، کوچه 3 و 4 شیرپور، ناحیه دهم متصل وزارت عدلیه.

شماره تماس: 0729804488


اعلان داو طلبی

با تقدیم احترامات فایقه:

کمیسیون شکایات انتخاباتی می خواهد (168) تانکر پانزده هزار لیتره، جهت تخلیه چاه های فاضلاب ضرورت دفاتر کمیسیون را برای سال مالی 1397 از طریق پروسه داوطلبی باز داخلی تهیه و قرارداد نماید.

موسسات دولتی و غیر دولتی (شخصی) که خواهش قرارداد را داشته باشند، بعد از نشر اعلان الی 21 روز از تاریخ 1 / 11 / 1396 الی 21 / 11 / 1396 می توانند از ساعت 8 الی 3 بعد از ظهر در خواست های خویش را جهت اخذ شرطنامه در بدل (500) افغانی عنوانی ریاست دارالانشاء و به آدرس ذیل تسلیم و شرطنامه را می توانند اخذ نمایند.

آدرس: کمیسیون شکایات انتخاباتی، کوچه 3 و 4 شیرپور، ناحیه دهم متصل وزارت عدلیه.

شماره تماس: 0729804488


اعلان داو طلبی

به ریاست محترم افغان اعلانات!

با تقدیم احترامات فایقه:

لطفا متن ذیل را از طریق نشریه خویش به نشر بسپارید.

کمیسیون شکایات انتخاباتی می خواهد (15MB) انترنت مورد ضرورت خویش را برای سال مالی 1397 از طریق پروسه داوطلبی باز داخلی تهیه و خریداری نماید.

موسسات دولتی و غیر دولتی (شخصی) که خواهش قرارداد را داشته باشند، بعد از نشر اعلان الی 21 روز میتوانند از ساعت 8 صبح الی 3 بعد از ظهر در خواست های خویش را جهت اخذ شرطنامه به آدرس ذیل در بدل (500) افغانی عنوانی ریاست دارالانشاء و به آدرس ذیل تسلیم و شرطنامه را می توانند اخذ نمایند.

آدرس: کمیسیون شکایات انتخاباتی، کوچه 3 و 4 شیرپور، ناحیه دهم متصل وزارت عدلیه.

شماره تماس: 0729804488


اعلان داوطلبی

به ریاست محترم افغان اعلانات!

با تقدیم احترامات فایقه:

لطفا متن ذیل را از طریق نشریه خویش به نشر بسپارید.

کمیسیون شکایات انتخاباتی می خواهد (85,000) هشتاد و پنج هزار لیتر تیل دیزل و (30,000) سی هزار لیتر تیل پطرول را برای سال مالی 1397 از طریق پروسه داوطلبی باز داخلی خریداری نماید. موسسات دولتی و غیر دولتی (شخصی) که خواهش قرارداد را داشته باشند، بعد از نشر اعلان الی 21 روز میتوانند از ساعت 8 صبح الی 3 بعد از ظهر در خواست های خویش را جهت اخذ شرطنامه به آدرس ذیل در بدل (500) افغانی عنوانی ریاست دارالانشاء و به آدرس ذیل تسلیم و شرطنامه را می توانند اخذ نمایند.

آدرس: کمیسیون شکایات انتخاباتی، کوچه 3 و 4 شیرپور، ناحیه دهم متصل وزارت عدلیه.

شماره تماس: 0729804488

دری