پلان ها

شماره

عناوین

لینک دریافت

۱ پلان کاری کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی - سال ۱۴۰۰ دریافت فایل
۲ پلان تطبیقی ریاست ها و آمریت های مستقل دارالانشای کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی - سال ۱۴۰۰ دریافت فایل
۳ پلان کاری کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی سال ۱۳۹۹ دریافت فایل
۴

پلان کاری توحید شده سال ۱۳۹۹ ریاست های دارالانشای کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی

دریافت فایل
۵ پلان عمل مبارزه با فساد اداری ۱۳۹۸ دریافت فایل
۶ پلان کاری توحید شده ریاست های دارالانشای کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی ۱۳۹۸ دریافت فایل
۷

پلان کاری کمیسیون مستقل کمیسیون شکایات انتخاباتی سال ۱۳۹۸

دریافت فایل
۸

تعدیل پلان عملیاتی سال ۱۳۹۸ کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی

دریافت فایل
۹ پلان عملیاتی سال ۱۳۹۸ کمیسیون شکایات انتخاباتی دریافت فایل
۱۰ پلان عملیاتی رسیدگی به اعتراضات و شکایات انتخاباتی ولسی جرگه و شورای ولسوالی ها ۱۳۹۸ دریافت فایل
۱۱

تعدیل پلان کاری سال مالی ۱۳۹۶ کمیسیون شکایات انتخاباتی

دریافت فایل
۱۲ پلان کاری کمیسیون شکایات انتخاباتی ۱۳۹۶ دریافت فایل
۱۳ پلان کمیته حقیقت یاب دریافت فایل
دری