پلان ها

شماره

عناوین

لینک دریافت

۱

پلان کاری توحید شده سال ۱۳۹۹ ریاست های دارالانشای کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی

دریافت فایل
۲ پلان عمل مبارزه با فساد اداری ۱۳۹۸ دریافت فایل
۳ پلان کاری توحید شده ریاست های دارالانشای کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی دریافت فایل
۴

پلان کاری کمیسیون مستقل کمیسیون شکایات انتخاباتی سال ۱۳۹۸

دریافت فایل
۵

تعدیل پلان عملیاتی سال ۱۳۹۸ کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی

دریافت فایل
۶ پلان عملیاتی سال ۱۳۹۸ کمیسیون شکایات انتخاباتی دریافت فایل
۷ پلان عملیاتی رسیدگی به اعتراضات و شکایات انتخاباتی ولسی جرگه و شورای ولسوالی ها دریافت فایل
۸

تعدیل پلان کاری سال مالی ۱۳۹۶ کمیسیون شکایات انتخاباتی

دریافت فایل
۹ پلان کاری کمیسیون شکایات انتخاباتی دریافت فایل
۱۰ پلان کمیته حقیقت یاب دریافت فایل
     
     
دری