درس های آموخته شده

Lesson Learned  گزارش برنامه درس‏های آموخته شده انتخابات ولسی جرگه ۱۳۹۷


1393Electionگزارش تفصیلی کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی از انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی سال ۱۳۹۳

 

 

Dari