دبیرخانه ریاستی

سیلاو شکایت لرینی تیکشیریش ایرکین کمیسیونی، ۱۳۹۷۱۱/۲۳  وزیرلر کینگشی ده تصویب بولیب، جمهورباشلیغ توشیح سی‌گه بارگن سیلاو قانون نینگ 32 – ماده سی گه اساس دبیرخانه گه ایگه دیر بولیب باشی ده دبیرخانه باشلیغی قرار تاپکن.

رتبه دن تشقی بولگن دبیرخانه باشقیروچی‌لیگی اوز ایش لرینی سیلاو شکایت لرینی تیکشیریش ایرکین کمیسیون تمانیدن تصویب بولینگن قاعده لرنی عملگه آشیریب سیلاو شکایت لرینی تیکشیریش مرکزی کمیسیون نینگ یانی ده مسئول دیر.

سیلاو شکایت لرینی تیکشیریش ایرکین کمیسیون نینگ دبیرخانه باشلیغی سیلاو قانون نینگ 13 ماده سی گه اساس جمهور باشلیغ تمانیدن تعین ایتیلگن.

سیلاو شکایت لرینی تیکشیریش ایرکین کمیسیون نینگ تشکیلی گه اساس دبیرخانه باشقیروچی‌لیگی قوییده‌گی اوچ اورین باسرلیک ده ایگه دیر.

  1. مالی و اداری اورین باسرلیگی
  2. سیلاو شکایت لری و اعتراض لری گه ییتیشیش اورین باسرلیگی
  3. پالیسی و هماهنگی اورین باسری
اوزبیکی