لایحه لر

رقم

عنوان لر

قولگه کیلتوریش لینکی

۱ 1398 – ییل جوزا آیی ده تصدیق ایتیلگن قرنطین، قیته سنه ش و آواز لرنی باطل قیلینیشی ده ییتیشیش لایحه سی (نافذ). فایل لینکی 
۲ شرایط گه ماس بولمه گن کاندیدلرنی اوچیریش لایحه سی ( نافذ). فایل لینکی 
۳ آواز بیروچی محل لر و مرکز لرنی بیرلشتیریش بوییچه شکایت لرگه ییتیشیش لایحه سی (نافذ). فایل لینکی 
۴ قرنطین، قیته سنه ش و آواز لرنی باطل قیلینیشی ده ییتیشیش بوییچه لایحه (لغوایتیلگن). فایل لینکی 
۵ آواز ایشانچی نی بیلیش و تیکشیریش لایحه سی (لغوایتیلگن). فایل لینکی 
اوزبیکی