کمیسیونی تانیشتیریش

سیلاو شکایت لرینی تیکشیریش ایرکین کمیسیونی بیرینچی مراتبه قویاش 1384 – ییل ملی کینگش و ولایتی کینگش سیلاو شکایت لری گه ییتیشیش مقصد  (JEMB)بولیمی ده وقتینچه لیک بیر نهاد اوله راق قوریلدی. شونینگ دیک 1388 و 1389 – ییل لر جمهورلیک ریاست، ملی کینگش و ولایتی کینگش سیلاولری شکایت لری گه ییتیش مقصد ایرکین و وقتینچلیک بیر کورینیش ده شکل لندی. و همده 1392- ییل سیلاو تشکیلاتی، بورچ لری و ایش لری توغریسیده گی قانون تصویب بولگن دن کیین سیلاو شکایت لرینی تیکشیریش ایرکین کمیسیونی وقتینچه لیک و ایرکین بیر کورینیش ده قوریلیب سیلاو شکایت لرینی تیکشیریش جریانی یکونلنیشی بیلن لغو بولیندی.

جمهور باشلیغ تمانیدن قویاش 1392 – ییل سیلاو قانونی و سیلاو ایرکین کمیسیونی و سیلاو شکایت لرینی تیکشیریش کمیسیون نینگ تشکیلاتی و بورچ لری توغریسیده گی قانون توشیح بولینگن دن کیین حاضرگی سیلاو شکایت لرینی تیکشیریش ایرکین کمیسیونی سیلاو شکایت لری و ناراضلیک لری گه ییتیش مقصد ایرکین و دایمی بیر کورینیش ده قوریلدی.

 

حقوقی اورنی

1393 – ییل ده گی سیلاو جنجل لری و قرمه قرشی لیکلری دن کیین، حکومت، ملی کینگش اعضالری و مدنی جماعه چیلیک نهاد لری سیلاو بوییچه اوزگرتیریلیش لری کیلیشی بوییچه سعی و تلاش قیلدیلر، اوشبو تلاش لر جوابی ده افغانستان ملی بیرلیک حکومتی، سیلاو بوییچه بنیادی و کیره ک لی اصلاحات لر کیلتوریلیشی مقصد خاص بیر کمیسیون قوریب، مذکور کمیسیون ایسه سیلاو قانونی اوزگرتیریلیشی بوییچه اوز تجربه لریدن فایده لنیب بیرقطار تکلیف لرنی ترقه تدیلر، کیین ایسه سیلاو ینگی قانونی (105) رقم ده گی قانونی بویروغ اساسی ده افغانستان اسلامی جمهوریتی نینگ جمهورباشلیغی تمانیدن 1395/11/6 توشیح و تائید بولیندی. سیلاو قانون نینگ 28 – ماده سی گه اساس سیلاو شکایت لرینی تیکشیریش ایرکین کمیسیونی سیلاو بوییچه موجود تخطی لر، جنایت لر، ناراضلیک لر و شکایت لرگه ییتیشیش مقصد قوریلدی. اوشبو دایمی بولمیش کمیسیون بیش عضو دن شامل دیر.

 

اوشبو کمیسیون مأموریتی

سیلاو شکایت لرینی تیکشیریش ایرکین کمیسیون مملکت ده گی نافذ بولگن قانون لر بوییچه، سیلاو جریانی ده عدالت و تینیق لیک نی تامین لش، کاندید لر و آوازبیروچی لر حق لریدن مدافعه قیلیش و سیلاو شکایت لری گه ییتیش بوییچه قوریلگن. مذکور کمیسیون دواملی بیر کورینیش ده دیموکراسی اصل لری ایشانچ و ملی قتنه شیش بیلن عملگه آشیریلیشی بوییچه فعالیت قیله دی.

 

بورچ‌لری:

سیلاو شکایت لرینی تیکشیریش ایرکین کمیسیونی سیلاو قانون نینگ 30 – ماده گه اساس مرکز و ولایت لرده قوییده گی صلاحیت لرگه ایگه دیر:

  1. کاندید لر و آواز بیروچی لر رویخطی ده گی موجود شکایت لرگه کاندید لر صفت لری توغریسیده ترقه تیلگن معلومات لرگه اساس ییتیشیش.
  2. سیلاو قلاب کارلیک لری بوییچه بولینگن اعتراض لرگه ییتیش، دیمک اوشبو اعتراض لر قانون همده تعین ایتیلگن وقت گه صادر بولیشی شرط دیر.
  3. سیلاو ساخته کارلیک لریده قول اورگن اداره یاده کیشی لرگه توصیه، اخطار و اصلاحی بویروغ لر بیریش.
  4. سیلاو قانون نینگ بویروغ لری گه اساس نقدی جریمه قیلیش.
  5. سیلاو نتیجه لری اعلام بولمس دن ایلگری سیلاو مرکزلریده آوازلرنی قیته سنه ش اوچون بویروغ بیریش.
  6. کیره کلی شرایط لرگه ایگه بولمه گن آواز بیریش ورق لرینی اعتبار سیز اعلام قیلیش.
  7. قانون بوییچه کاندید لرنی حذف قیلیش.
  8. سیلاو قانون نینگ (97) ماده سی نینگ انیق لشیچه سیلاو جنایت لرینی عدلی و قضایی ارگان لرگه تانیشتیریش.

اوشبو کمیسیون نینگ سیلاو جرم لری، ساخته کارلیک لری و تخطی لری بوییچه قرار لری ایکی مرحله ولایتی و مرکزی آلینه دی. سیلاو قانون نینگ 93 ماده سی گه اساس سیلاو قضیه لریگه یتیشیش بویوک مرجع بولمیش سیلاو شکایت لرینی تیکشیریش ایرکین کمیسیون نینگ مرکزی قراری یکونلی قرار دیر و باشقه هیچ بیر ایچکی و تشقی اداره قیلالمه یدی بو اداره لرینی صلاحیت لریگه قرشی عمل قیلسه.

اوزبیکی