کمیسیون عضولری

سیلاو شکایت لرینی تیکشیریش کمیسیون نینگ سوزلاوچی و کاتبی دکتر محمد قاسم الیاسی نینگ حیات توغریسیده‌گی معلومات:

داکتر محمد قاسم الیاسی

دکتر الیاسی قویاش 1375 – ییل ( المصطفی(ص) العالمیه) بیلیم یورتی فقه و حقوق بولیمی‌گه ماسترلیک نی اوقیش اوچون شامل بولیب اوشبو بیلیم یورت دن 1378 – ییل فراغت حجت نی قولگه کیریتتی. شونینگ دیک اولر ایکینچی ماسترلیک حجت نی اسلامی فلسفه بولیمی ( امام صادق(ع) ) بیلیم یورتی ده قولگه کیلتوردی، شو کبی دکتر الیاسی دکترا دوره سینی فلسفه بولیمی ده  (المصطفی العالمیه) بیلیم یورتی ده 1388 – ییل بیتیرگن. ایتیش کیره ک کیم، دکتر الیاسی تورت ییل گه قدر فقه، اصول، حکمت، عرفان و فلسفه درس لری گه قتنه شکن. شو باعث بوکیشی قوییده گی حجت لرگه قول تاپکن:

 1. اسلامی فرهنگ و معارف بولیمی ده لیسانس
 2. فلسفه بولیمی لیسانس
 3. حقوق بولیمی ده لیسانس
 4. اسلامی فقه و معارف ده ماستری
 5. فلسفه بولیمی ده ماستری
 6. فلسفه بولیمی ده دکتری

دکتر الیاسی 20 ییل دن آرتیق راق دن بویان اوقیتووچیلیک، تدقیقات، بیلیم یورت باشقیروچیلیگی، علمی، فلسفی، حقوقی و فرهنگی بولیم لرده اونملی فعالیت لر بجریب یاتماقده، بو جمله دن 12 ییل افغانستان و ایران اولکه لری نینگ بیلیم یورت لریده ایش بجرگن بونی یانیده عمومی توپلم آمری، فاکولته باشلیغی، تدقیقات اورین باسری، علمی اورین باسری، خاتم النبیین بیلیم یورتی ده اوقیووچیلیکف؛ پویش مجله سی نینگ باش دبیری و شونینگ دیک فلسفه و حکمت انجمن نینگ عضوی و ابوریحان یوکسک اوقوو موسسه سی نینگ باشلیغی اوله راق فعالیت قیلگن. بو کیشی حاضر گه قدر اون مینگ طلبه و اوقووچی ده یوزمه یوز تعلیم بیرگن و شونینگ دیک 500 ساعت گه یقین درس و تلویزیونی سوزلری بار. شو باعث دکتر الیاسی قوییده گی باشقیروچیلیک لرنی بجرگن.

 1. فاکولته باشلیغی
 2. عمومی گروه باشلیغی
 3. خاتم النبیین بیلیم یورت نینگ تدقیقات اورین باسری
 4. خصوصی بیلیم یورت لر بیرلشمه سی نینگ فرهنگی و تدقیقات اورین باسری
 5. خاتم النبیین بیلیم یورت نینگ اورین باسری
 6. ابوریحان البیرونی یوکسک اوقوو موسسه نینگ باشلیغی
 7. سیلاو شکایت لرینی تیکشیریش کمیسیون نینگ سوزلاوچی، کاتب و عضوی.

دکتر الیاسی حقوق و فلسفه بولیم لریده کوپلب تدقیقات لر بجرگن، بو کیشی دن 50 دن آرتیق تورلی بولیم لرده مقاله موجود بولیب کوپلب علمی و تدقیقی اخبارات لرگه ترقه تیلگن شونینگ دیک بو کیشی اونلرچه کتاب لرنی یازگن و اوشبو کتاب چاپ بولگن. و دکتر الیاسی یازیب چیقارگن کتاب و مقاله لری قوییده گی لردن شامل دیر.

 • انتشار بیش از پنجاه مقاله علمی-پژوهشی در مجلات معتبر علمی-پژوهشی
 • راهنمایی بیش از صد منوګراف لیسانس و پایان نامه­ها­ی ماستری
 • کتاب حقوق اساسی جمهوری اسلامی افغانستان
 • کتاب حقوق بشر (زمینه­ها، مبانی و اهداف)
 • کتاب حقوق بشر دوستانه
 • کتاب مبانی نظری حکمت سیاسی
 • فلسفه سیاسی
 • دیدواره­های حکمت و سیاست

دکتر الیاسی 1397 – ییل اوقووچیلر، اوقیتوچیلر و خلق تمانیدن ملی کینگش سیلاو ده کاندید بولیش دهع چقیریلیب، کاندید و حاضر ایسه سیلاو شکایت لرینی کاتبی، سوزلاوچیسی، و عضو اوله راق ایش بجره دی.


حرمتلی محمد یونس طغرا نینگ حیاتی توغریسیده‌گی قیسقه معلومات:

محمد یونس طغرا

خضرقل طغرا نینگ اوغلی حرمتلی محمد یونس طغرا قویاش 1355 – ییل نینگ حوت آی نینگ 17 – سی میلادی 1977- ییل نینگ مارچ آیی نینگ 7 – سیده ماس کابل شهری ده یارقین فکر و دیندار بیر عایله ده توغیلگن، باشلنغیچ تعلیم لرنی سید الجمال الدین افغان مکتبی ده و لیسه دوره سی نینگ حبیبیه عالی لیسه سی گه اوقیب بیترگن.

عالی تحصیلاتی نینگ لیسانس و ماسترلیک دوره سینی تورکیه اولکه سی نینگ سلیمان دیمریل منجمنت بولیمی ده بیتیرگن اوندن کیین یوتوق لیک بیلن خلق ارا علاقه لر بولیمی انقره بیلیم یورتی دوکتورا برنامه سی ده شامل بولگن.

بو کیشی عالی تحصیلاتی توگه گندن کیین سیاسی، فرهنگی و اجتماعی بولیم لرده کوپلب اونملی فعالیت لر اولکه ایچی وتشقی سیده بجرگن قوییده اوشبو فعالیت لردن قیسقه سینی ایسله یمیز:

ایش اوتمیشی و فرهنگی، سیاسی و اجتماعی فعالیت لری

 

2018 : امید و بیرلشوو نهاد نینگ باشلیغی

 • افغانستان قشاق و کمبغل عیال لری، ناگران لری و یاش لری نینگ اقتصادی کوچه ییشی بوییچه فعالیت.
 • قشاق و کمبغل لر اوچون سیمینار ترقه تیش.
 • متقاضی لرنی قیینچیلیک لریده نقطقه قوییش یول قیدیریش.
 • مملکت یاشلری اوچون ایش زمینه سینی یره تیب امید بیریش.

2014 – 2018 :افغانستان جمهورلیک ریاستی بیرینچی اورباسرلیگی نینگ خلق ارا علاقه لر بوییچه مصلحتچیسی.

 • ا.ج. ریاستی نینگ بیرینچی اورین باسری ده گزارش و ریجه تیار قیلیش.

 • بیرینچی اورین باسرلیک نی باشقه ایشلاوچیلریده سیمینار ترقه تیش.

 • افغانستان جمهورلیک ریاستی نینگ بیرینچی اورین باسری نماینده لیگی دن سیاسی و دیپلوماتیک ییغین لر اشتراک قیلیب سوزلش.
 • مملکت بیرینچی اورین باسری نماینده لیگی دن تشقی اولکه لر ایلچی لری بیلن اوچره شوو اوتکزیش.
 • خلق ارا علاقه لر یخشی لنتیریش بیرینچی اورین باسر نماینده لیگی ده.

2010 – 2014 : کانادا مملکتی نینگ تورنتو شهریده خلق ارا ناگران لر یاده (   Special Olympics) نهاد نینگ مسئوولی.

 • کاناد – تورنتو ده 265 سپورت توپلم ده گی 6000 ناگران سپورتچی و 1200 مربی نینگ باشقیروچیلیگی.

 • منطقه‌ای، ملی و خلق ارا بیلشوولرنی باشقیروچیلیگی.

 • ینگی ایشلاوچیلرینی ایش‌گه آلیش و مالی یاردم لر ییغیش.
 • ییل لیک ایش گزارشی و ریجه سینی تیار قیلیش.

2010 – 2014 : کاناده گی تورکتبار جماعه سی یا ده Turkish Society of Canada باشقیریش هیئتی نینگ عضوی.

 • کاناده گی 80 مینگ کیشی دن شامل اورته آسیا مملکت لری نینگ فقرالری گه ایش زمینه سینی یره تیش، یولاوچلیک و اجتماعی خدمت لر ترقه تیش.
 • افغان، تورک، عرب و شرقی اروپا فقرالری اویوشمه لری نینگ کوچه یتیریش.
 • ملی و دینی کون لرنی نشانلش.
 • کانادا دولتی نینگ ییریک رسمی لری، سیاسی حزب رسمی لری و ملی کینگش اعضالری بیلن اوچره شوو اوتکزیش.

2010 – 2012 : کانادا مملکتی تورنتو شهری نینگ بیلیم یورتی یاده ( University of Toronto )  اوقیتووچیلیک.

 • ماسترلیک و دکتورا دوره سیده گی طلبه لرگه تیل شناس لیک بولیمی ده تورکچه تیلی نینگ اسیستانت بیر کورینیش تدریس قیلیش.
 • رواجلنیش بولیم لریده خلق ارا رواجلنیش مطالعاتی دیپارتمنت گه اسیستانت.
 • تیل شناسلیک بولیم لر یاده خلق ارا روجلنیش بولیم لرده تدقیقات بجریش.
 • طلبه لر آره سیده اکادمیک علاقه لر قوریش.

2002 – 2008 : دروه ای بیر کورینیش انقره ده گی افغانستان ایلچی خانه سی گه قونسلیف سیاسی و فرهنگی مسئول

 • تورکیه مملکتی بیلن دیپلوماتیک علاقه لر قوریش.
 • سیاسی ییغین لرده اشتراک ایتیب سوزلش.
 • بیلیم یورت لر و تدقیقات نهاد لری گه لکچرلر ترقه تیش.
 • ایلچی خانه ده قونسلی، فرهنگی و سیاسی بولیم لرده یاردم بیریش.
 • نگاهی به افغانستان مجله سی نینگ موسس و باشقیروچیلیگی.

2001 – 2004 : تورکیه تشقی ایشلر وزیرلیگی نینگ دیپلوماسی انستیتوت گه اوزگرتیروچی.

 • تدقیقاتی، سیاسی و فرهنگی مرکزلرگه فعالیت قیلیب و تورکیه بیلیم یورت لری و تدقیقات مرکزلریده علمی سیمینارلر ترقه تیش.
 • رسمی سفرلر جریانی ده افغانستان و تورکیه اولکه لری نینگ ییریک رسمی لری آره سیده ترجمانلیک قیلیش.
 • افغانستان تشقی ایشلر وزیرلیگی نینگ دیپلومات لریگه ترینینگ بیریش.
 • آیسف چوکاتیده گی تورکیه حربی کوچلریده افغانستان خلقی نینگ فرهنگ و تیل لری توغریسیده تیریننگ ترقه تیش.

حرمتلی یونس طغرا 2002 – 2008 – ییل گه قدر آلتی ییل جریانی ده اسلامی کنفرانس یاده OIC تشکیلاتی نینگ باشلیغی لری ییغینی ده، ناتو تشکیلاتی باشلیغ لری نینگ ییغینی، اقتصادی یاردم لر ECO تشکیلاتی نینک ییغین لر و باشقه منطقه‌ای و خلق ارا ییغین لرده فعال اشتراک قیلگن و شونینگ دیک بو کیشی انگلیسی، ترکی، دری، پشتو، اوزبیکی و تورکمنی تیل لریده سوزلب بیلاله دی.


سیلاو شکایت لرینی تیکشیریش ایرکین کمیسیون نینگ عضوی سید قطب الدین رویدار نینگ حیاتی توغریسیده گی قیسقه معلومات:

سید قطب الدین رویدار

سیدجلال الدین اوغلی حرمتلی سید قطب الدین رویدار، قویاش 1357 – ییل کاپیسا ولایتی نینگ تگاب تومنی ده توغیلگن. او باشلنغیچ اوقیش لرینی 1361 – ییل تا 1373 ییل گه قدر پاکستان مملکتی پشاور شهری نینگ الهجرت عالی لیسه سی‌گه اوقیب بیتیرگن و شونینگ دیک عالی تحصیلاتی نینگ هم احمدشاه ابدالی بیلیم یورتی ده لیسانس درجه گه قدر شرعیات بولیمی ده  اوشبو شهرده اوقیگن.

حرمتلی سیدقطب الدین رویدار اداری و سیلاو بولیم لرده عالی تجربه گه ایگه دیر و قوییده گی مهم موقف لرگه ایش بجرگن:

 • افغانستان دولتی نینگ پارلمان بوییچه وزیرلیگی نینگ اورین باسری.
 • محلی ارگان لر و ولایتی کینگش لر نینگ عمومی انسجام و علاقه لر باشلیغی.
 • افغانستان دولتی نینگ پارلمان بوییچه وزیرلیگی نینگ دفتر باشلیغی.
 • سیلاو ایرکین کمیسیون نینگ ساحوی عملیات لر باشلیغی.
 • پاکستان ده گی افغان بدرغه لری بوییچه سیلاو نینگ نینگ دفتر باشلیغی.
 • اضطراری بویوک جرگه ده کوچی لر بولیمی ده گی سیلاو باشلیغی.
 • منطقوی امن جرگه نی یولگه قوییش کمیسیون نینگ عضوی.
 • مصلحتی بویوک جرگه نینگ یولگه قوییش کمیسیون نینگ عضوی.
 • اساسی قانون بویوک جرگه سی نینگ تشریفات مسئولی.

رویدار جنابلری، سیلاو نینگ خلق ارا کوزه تیش بولیمی ده تورلی اولکه لردن قوییده گی حجت لرگه ایگه:

 • 2005 – ییل سریلانکا مملکتی نینگ سیلاوی ده خلق ارا کوزه تووچی.
 • 2004 – ییل بنگله دیش مملکتی نینگ سیلاوی ده خلق ارا کوزه تووچی.
 • 2005 – ییل هند مملکتی نینگ سیلاو ده خلق ارا کوزه تووچی.
 • سریلانکا مملکتی کلمبو شهریده یولگه قوییلگن یاش رهبرلرنی آموزشی برنامه سیده اشتراک قیلیب آلقیش نامه قولگه کیریتکن.

کانادا مملکتی نینگ ستند فرانسیس ژویر بیلیم یورتی ده 2011 – ییل یولگه قوییلگنم دادخواهی و خلق قتنه شیش برنامه سی دن دیپلوم قولگه کیلتورگن.


 

اوزبیکی