گزارش ها

گزارش ربع دوم سال مالی ۱۴۰۰

گزارش ربع اول سال مالی ۱۴۰۰


گزارش تحلیلی نظارت از ویب سایت های ۴۴ اداره دولتی سال ۱۳۹۸ - ۱۳۹۹


گزارش سال مالی ۱۳۹۹


گزارش ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۹

گزارش ربع سوم سال مالی ۱۳۹۹

گزارش ربع دوم سال مالی ۱۳۹۹

گزارش ربع اول سال مالی ۱۳۹۹


تدویر برنامه آگاهی دهی در مورد قانون دسترسی به اطلاعات و سیستم تقاضای آنلاین اطلاعات

کمیسیون دسترسی به اطلاعات، برنامه آگاهی دهی (از قانون دسترسی به اطلاعات و سیستم درخواست آنلاین اطلاعات ) را در تالار آموزشی دفتر مرکزی کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی با همکاری ریاست اطلاعات و آگاهی عامه و آمریت ارتقای ظرفیت کمیسیون شکایات انتخاباتی، دو روز ( چهارشنبه، مورخ ۹/۷/۱۳۹۹و پنجشنبه، مورخ ۱۰/۷/۱۳۹۹) برگزار نمود.

این برنامه شامل موضوعات؛ شیوه های اخذ اطلاعات شهروندان از نهاد های دولتی، ثبت و دسترسی شهروندان به اطلاعات از طریق سیستم آنلاین، نشر پیشگیرانه اطلاعات و آزاد سازی اطلاعات مطابق قانون دسترسی به اطلاعات بوده، که از سوی آموزگاران کمیسیون دسترسی به اطلاعات، برای کارکنان کمیسیون شکایات انتخاباتی آگاهی دهی صورت گرفت.

در مراسم افتتاحیه این برنامه؛ محترم چمن شاه اعتمادی رئیس عمومی دارالانشای کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی ضمن خوش آمدید گویی به اشتراک کنندگان، از تدویر این برنامه آموزشی ابراز خرسندی و سپاسگزاری نمود.

رئیس دارالانشای کمیسیون شکایات انتخاباتی با برجسته کردن نقش قانون دسترسی به اطلاعات در ایجاد حکومت پاسخگو، گفت: «حکومت های مردم سالار و دیموکراتیک، مشروعیت خویش را از طریق انتخابات، بدست می آورند؛ مکلف اند تا از جزییات تمام اجراات خویش به شهروندان حساب ده باشند و زمینه دسترسی شهروندان را به اطلاعات فراهم نمایند.»

آقای اعتمادی افزود؛ خوشبختانه در افغانستان نیز قانون دسترسی به اطلاعات تصویب شده که مسئولان نهادهای دولتی را ملزم به ارایه معلومات، نسبت به کارکردهای خویش می کند.

وی علاوه کرد؛ هر چند عملکرد کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی در خصوص ارایه ی اطلاعات از کارکرد خویش به مردم خوب بوده، اما این بسنده نیست و باید درسال های آینده این کمیسیون، در زمینه دسترسی آسان شهروندان به اطلاعات، عالی بدرخشد.

در ادامه محترم حمد الله ارباب کمیشنر کمیسیون دسترسی به اطلاعات، در پیوند به ویژگی های قانون حق دسترسی به اطلاعات و تأثیر آن بالای توسعه کشور، اهمیت تأمین حق دسترسی به اطلاعات، رسیدگی به شکایات متقاضیان، نظارت از پروسه ی دسترسی به اطلاعات، کارکردها و برنامه های کمیسیون دسترسی به اطلاعات معلومات مفصل ارایه نمود.

آقای ارباب از گسترش فرهنگ پنهان کاری اطلاعات در ادارات دولتی ابراز نگرانی کرده و افزود؛ اگر مسئله فساد مالی درکار نباشد، هیچ دلیلی برای پنهان کاری اطلاعات از مردم وجود ندارد.

وی علاوه کرد، در جوامع دموکراتیک، مردم حق دارند به تمام اطلاعات موجود در نهادهای دولتی به استثنای موضوعات محرم دسترسی داشته باشند؛ زیرا دسترسی به اطلاعات با بهبود شرایط زندگی مردم، شفافیت و پاسخ دهی حکومت در برابر مردم، ارتباط مستقیم داشته و زمینه نظارت مستقیم مردم را فراهم می کند.

در برنامه بعد از ظهر روز چهارشنبه؛ خانم زهرا موسوی کمیشنر کمیسیون دسترسی به اطلاعات طی سخنانی بر اهمیت دسترسی شهروندان به اطلاعات تاکید نمود و نشر اطلاعات دقیق را باعث اعتماد سازی مردم نسبت به حکومت بیان نموده، گفت: کنترول دولت و مشارکت مردم از طریق حق دسترسی به اطلاعات تقویت پیدا می کند.

آموزگاران کمیسیون دسترسی به اطلاعات درمورد قانون دسترسی به اطلاعات، شیوه های اخذ اطلاعات شهروندان، از نهادهای دولتی و دسترسی به اطلاعات از طریق سیستم آنلاین را به اشتراک کنندگان تشریح نمودند.

همچنان روز دوم برنامه آگاهی دهی (از قانون دسترسی به اطلاعات و سیستم درخواست آنلاین اطلاعات ) به روز پنج شنبه قبل از ظهر در تالار آموزشی کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی نیز برگزار گردید، که آموزگاران کمیسیون دسترسی به اطلاعات در مورد برنامه ذکر شده آگاهی دادند.

در پایان این جلسات به پرسش های اشتراک کنندگان از سوی کمیشنران کمیسیون دسترسی به اطلاعات و آموزگاران پاسخ ارایه گردید.


گزارش ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۸

گزارش ربع سوم سال مالی ۱۳۹۸

گزارش ربع دوم سال مالی ۱۳۹۸

گزارش ربع اول سال مالی ۱۳۹۸

گزارش سالانه مرجع اطلاع رسانی ادارات - ۱۳۹۸


گزارش کاری ربعوار اول سال ۱۳۹۸ مرجع اطلاع رسانی کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی


اطلاعیه کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی در رابطه به مرجع اطلاع رسانی

بر اساس فقره (۱)  مادهٔ (۲ ) قانون دسترسی به اطلاعات، کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی  اطلاع رسانی را برای اشخاص حقیقی و حکمی مسؤلیت خویش میداند و متعهد به امر اطلاع رسانی میباشد. این کمیسیون مطابق قانون دسترسی به اطلاعات وظیفه دارد تا اطلاعات را  از طریق فورمه ، پست الکترونیکی و تماس های تیلفونی ارائه بدارد.

لذا هموطنان گرامی و رسانه های محترم که طالب، اطلاعات از کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی می باشند؛ مطابق ماده (۶) قانون دسترسی به اطلاعات میتوانند به مسؤل اطلاع رسانی مراجعه و در مطابقت با احکام قانون دسترسی به اطلاعات، کسب اطلاع نمایند.

  • مسؤل اطلاع رسانی: فروزان رحیمی
  • شماره ارتباطی: ۰۷۳۰۱۴۱۲۲۵
  • ایمیل ادرس: f.rahimi@iecc.gov.af
  • ویب سایت: iecc.gov.af
  • آدرس دفتر مرکزی: کابل، سرک ۴ شیرپور
Dari