کړنلاري

ګنه

د کړنلاری نوم

لینکونه

۱

طرزالعمل رسیدگی به اعتراضات و شکایات انتخاباتی مصوب ۲ سرطان ۱۳۹۸ (نافذ)

دریافت فایل
۲

طرزالعمل بررسی قضایای انتخاباتی مصوب جوزای ۱۳۹۸ (نافذ)

دریافت فایل
۳

طرزالعمل استخدام کارکنان موقت (ناظمین و ناظرین) کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی مصوب جوزای ۱۳۹۸ (نافذ)

دریافت فایل
۴

طرزالعمل استخدام کارکنان مسلکی موقت مصوب سرطان ۱۳۹۸ (نافذ)

دریافت فایل
۵

طرزالعمل رسیدگی به اعتراضات و شکایات ناشی از پروسه ثبت نام رای دهندگان مصوب جوزای ۱۳۹۸ (نافذ)

دریافت فایل
۶

طرزالعمل وظایف و صلاحیت های کمیسیون شکایات انتخاباتی مصوب (مورخ ۲۰ جوزای ۱۳۹۸) نافذ

دریافت فایل
۷

طرزالعمل مسئولین ولایتی کمیسیون شکایات انتخاباتی مصوب (مورخ  ۲۰ جوزای ۱۳۹۸) (نافذ)

دریافت فایل
۸

طرزالعمل بررسی افراد دارای عضویت یا فرماندهی گروه های مسلح غیرقانونی به حیث کاندید

دریافت فایل
۹

د الکترونیکي حاضري څخه د استفادي طرزالعمل (مصوبه نېټه کب ۱۳۹۵)

ډانلود
۱۰

د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د دایمي کارکوونکو د استخدام طرزالعمل (مصوبه نېټه زمری ۱۳۹۶)

ډانلود
۱۱

د دارلانشاء د رئیس ټاکنې طرزالعمل (مصوبه نېټه کب ۱۳۹۵)

ډانلود
۱۲

طرزالعمل تدویر جلسات اداری کمیسیون شکایات انتخاباتی (مصوب مورخ حوت ۱۳۹۵)

دریافت فایل
۱۳

د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د اداري هیئت د ټاکل کیدو طرزالعمل (مصوبه نېټه ۶ لیندی ۱۳۹۵)

ډانلود
۱۴

د ولایتی کمیشنرانو د استخدام طرزالعمل (ملغی)

ډانلود
۱۵

طرزالعمل استخدام کارکنان موقت کمیسیون شکایات انتخاباتی (ملغی)

دریافت فایل
۱۶

د ټاکنیزو شکایاتونو کمیسیون د دندو او واکونو طرزالعمل (مصوبه نېټه مرغومی ۱۳۹۵) ملغی

ډانلود
۱۷

د رای ورکونکو د نوم لیکني بهیر په اړه اعتراضونو او شکایتونو ته د رسیدګی طرزالعمل (ملغی)

ډانلود
۱۸

د ټاکنیزو اعتراضونو او شکایتونو ته د رسیدګی طرزالعمل (ملغی)

ډانلود
پښتو