ورکشاپ ها

آغاز برنامه آموزشی رسیدگی به اعتراضات وشکایات کمیشنران ولایتی


آغاز ورکشاپ دو روزه با اشتراک کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی


تدویر ورکشاپ آموزشی قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال


مراسم تحلیف و سیمینار آموزشی کمیشنران ولایتی کمیسیون شکایات انتخاباتی


برگزاری ورکشاپ یک روزه (مدیریت  پلان گذاری)

دوشنبه ۱۱ ثور ۱۳۹۶

کمیسیون شکایات انتخاباتی ورکشاپ یک روزه را تحت موضوع (مدیریت پلان گذاری) به همکاری شورای علمی افغانستان امروز دایر نمود. دراین ورکشاپ به تعداد ۲۲ تن از کارمندان ادارات مختلف کمیسیون شکایات انتخاباتی  اشتراک نموده بودند.  در آغاز این ورکشاپ فضل الرحمن عمرخیل رئیس منابع بشری کمیسیون  شکایات انتخاباتی در ارتباط اهمیت پلان گذاری صحبت نموده و این ورکشاپ را یک ضرورت مبرم به آمرین بخش های مختلف این کمیسیون عنوان نمود.

سپس محترمه حسینه علیم ترینر این ورکشاپ در مورد پلان گذاری و تفکیک انواع آن، کاربرد مناسب و مراحل قابل فهم برای پلان گذاری، موانع پلان گذاری و انگیزه فردی برای اجرای پلان به تفصیل صحبت و بحث های همه جانبه میان اشتراک کنندگان نیز صورت گرفت. شورای علمی افغانستان یک نهاد غیر دولتی و غیر انتفاعی بوده که در سال ۱۳۹۵ خورشیدی آغاز به فعالیت کرده، هدف آن ارتقای ظرفیت جوانان در بخش های مختلف در ادارات دولتی میباشد.

در آخر ورکشاپ، مسوولین کمیسیون شکایات از شورای علمی افغانستان خواستند تا با راه اندازی چنین ورکشاپ ها و بلند بردن ارتقای ظرفیت کارمندان، کمیسیون شکایات انتخاباتی را همکاری نمایند.

workshop

Dari