دفاتر ولایتی

شماره

ولایت

۱ ارزگان
۲ بادغیس
۳ بامیان
۴ بدخشان
۵ بغلان
۶ بلخ
۷ پروان
۸ پکتیا
۹ پکتیکا
۱۰ پنجشیر
۱۱ تخار
۱۲ جوزجان
۱۳ خوست
۱۴ دایکندی
۱۵ زابل
۱۶ سرپل
۱۷ سمنگان
۱۸ غزنی
۱۹ غور
۲۰ فاریاب
۲۱ فراه
۲۲ قندهار
۲۳ کابل
۲۴ کاپیسا
۲۵ کندوز
۲۶ کنر
۲۷ لغمان
۲۸ لوگر
۲۹ میدان وردک
۳۰ ننگرهار
۳۱ نورستان
۳۲ نیمروز
۳۳ هرات
۳۴ هلمند
Dari