سیلاو شکایت لرینی تیکشیرش کمیسیونی نینگ بورچ لری

سیلاو شکایت لرینی تیکشیریش ایرکین کمیسیونی مملکت قانون لری بوییچه، قلاب کارلیک همده جنایت لردن بولینگن شکایت لرگه ییتیشیش بیلن  سیلاو جریانیده عدالت و تیینق لیک نی برقرارقیلیش  و کاندید لر و آواز بیروچی لرنی حق لریدن  مدافعه قیلیش مقصد یوزگه کیلیب قوریلگن. اوشبو کمیسیون دواملی بیر کورینیش ده دیموکراسی نی ایشانچ لی بیر فضا ده تامین قیلیب، همده ملی مشارکت میزانی نی کوپه یتیریش و نظم لی و ایشانچ لی سیلاو یولگه قوییش مقصد مملکت بویلب فعالیت قیله دی.

Latest newsAll News

Mon, Dec 02 2019 10:26 AM
Background image

سیلاو شکایت لرینی تیکشیریش مستقل کمیسیون و سیلاو نهاد لرنینگ اورته سیده گی کیلوشو نامه

سیلاو شکایت لرینی تکشیریش مستقل کمیسیون بوکون( یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۰) سیلاو نهاد لرنینگ ناظر لریبنل سیلاو مسله سی گه یاردملش مقصد کیلوشونامه گه قول قیدیلر. اشبو کیلیشو نامه گه قول. . .

Thu, Nov 21 2019 11:06 AM
Background image

سیلاو شکایت لرینی تیکشیریش ایرکین کمیسیون نینگ رهبرلیک اعضالری، آواز قیته سنلیش جریانیدن نظارت قیلدیلر

سیلاو شکایت لرینی تیکشیریش مستقل کمیسیون نینگ حرمتلی رهبرلیک اعضالری بوکون (چهارشنبه 1398/8/29) سیلاو مستقل کمیسیونیده گی سیلاو جمهورلیک ریاستی نینگ آوازلری قیته سنلیش جریانیدن نظارت. . .

All mediaAll media

سیلاو شکایت لرینی تیکشیریش مستقل کمیسیون باشلیغی نینگ سیلاو گه تیگیشلی پیامی

آواز بیروچی لرنی رویخط گه آلش جریانیده گی شکایت لر توغریسیده سیلاو شکایات تیکشیریش ایرکین کمیسیون اعلانی

آواز بیروچی لرنی رویخط گه آلش جریانیده گی شکایت لر توغریسیده سیلاو شکایات تیکشیریش ایرکین کمیسیون اعلانی

جمهورلیک ریاست سیلاو نامزدلری نینگ رویخطی خصوصیده شکایت ایتیش اوچون سیلاو شکایت لرینی تینگلش مستقل کمیسیونی نینگ اعلانی

1397نچی ییل ولسی جرگه سیلاو نینگ دستلبکی نتیجه سی خصوصیده شکایت ثبت ایتیش اوچون سیلاو شکایت لرینی تینگلش مستقل کمیسیونی نینگ اعلانی