سیلاو شکایت لرینی تیکشریش مستقل کمیسیون نینگ رهبرلیک اعضالری، فیفا رسمیلری بلن اوچرشدی

iecc-af
Tue, Nov 05 2019 7:44 PM
FEFA

سیلاو شکایت لرینی تیکشیرش مستقل کمیسیون نینگ رهبرلیک اعضالری به کون ( سه شنبه 1398/8/14)  فیفا رسملری بلن آلتینچی سیلاو جمهورلیک ریاستی نینگ سیلاو کونیده گی شکایت لرینی تیکشیریش واونی نظارتی اوچون هماهنگ قلیش مقصد اوچرشدلر.

سیلاو شکایت لرینی تیکشریش مستقل کمیسیون نینگ باشلغی خانم زهره بیان شینواری، سیلاو بنیادی نینگ رسمیلریدن، آلتینچی سیلاو جمهورلیک ریاستی گه تیگشلی فعالیت لریدن خرسندلیک بیلدریب، سیلاو بنیادی رسملری نینگ تمانیدن بریلگن ریجه لر و همده تکلیف لر، سیلاو عدالتی تامین و همده سیلاو کونیده گی شکایت لرینی تیکشیریش مقصد رضایت کورستدی

خانم شینواری سیلاو کونیده گی رویخط گه آلینگن شکایت لرینی تیکشریش مقصد، کمیسیون نینگ مرکزی دفتریگه ایش کمیته سی نی قوریلگنینی ایتیب، سیلاو استینافی قضیه لرینی تیکشیریب و اشبو قضیه لرنی تیزلیکده عملگه آشیریشی نی سوره دی.

خانم شینواری نینگ ایتیشیچه سیلاو شکایت لرینی تشکریش مستقل کمیسیونی، سیلاو کمیسیونی بلن هماهنگ بولیب، آوازلرنی قیته حسابلش و تفتیش قیلیش جریانی باشلنگنیدن خبر بیردیلر.

فیفا رسملری سیلاو شکایت لرینی تیکشریش مستقل کمیسیون نینگ رهبرلیک اعضالری، سیلاو جمهورلیک عدالت نی تامین لش و همده سیلاو کونیده گی رویخط گه آلینگن شکایت لرنی عملگه آشریش و اشبو مسیرگه حرکت قلیشینی سوره دی.

آخرده فیفا رسملری سیلاو جمهورلیک ریاست کونی رویخطگه آلینگن شکایت لرنی تیکشریش مقصد اوزتکلیف لرینی سیلاو شکایت لرینی تیکشیریش مستقل کمیسیون نینگ رهبرلیک اعضالری گه تاپشیردی.

FEFA

FEFA

Latest news

Tue, Nov 05 2019 7:44 PM
Background image

سیلاو شکایت لرینی تیکشریش مستقل کمیسیون نینگ رهبرلیک اعضالری، فیفا رسمیلری بلن اوچرشدی

سیلاو شکایت لرینی تیکشیرش مستقل کمیسیون نینگ رهبرلیک اعضالری به کون ( سه شنبه 1398/8/14)  فیفا رسملری بلن آلتینچی سیلاو جمهورلیک ریاستی نینگ سیلاو کونیده گی شکایت لرینی تیکشیریش واونی. . .

Thu, Oct 31 2019 12:30 PM
Background image

سیلاو لر کمیسیون نینگ موافقلنتریش یغینی

سیلاو شکایت لریتی تیکشیرش مستقل کمیسیون نینگ مرکزی دفتریگه به کون ( پنجشنبه مورخ : 1398/8/9/) آلتینچی سیلاو جمهورلیک ریاستی نینگ آوازلری قیته دن سنلیشی و همده سیلاو لر کمیسیون نینگ. . .

BACK TO NEWS