ملاقات رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی با مسئولین انستیتیوت مسلکی و تخنیکی انتخابات افغانستان

iecc-af
Sun, Oct 11 2020 3:05 PM
CEO

محترم چمن شاه اعتمادی رئيس دارالانشای کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی امروز ( یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۰) با مسئولان انستیتوت تخنیکی و مسلکی انتخابات افغانستان، در دفترکاری اش دیدار نمود.

در این دیدار نخست محترمه نگینه یاری رئيس اجرایی انستیتوت تخنیکی و مسلکی افغانستان، در پیوند به فعالیت های این مرکزی آموزشی تخصصی و مسلکی انتخابات با جزییات معلومات ارایه نموده و خواستار امضای تفاهم نامه با کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی گردید.

خانم یاری افزود؛ با امضای این تفاهم نامه کارمندان کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی می توانند با تخفیف ویژه در این انستیوت تحصیل نمایند.

سپس محترم چمن شاه اعتمادی رئيس دارالانشای کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی، ایجاد انستیتوت تخنیکی و مسلکی انتخاباتی را در راستای ریشه کن کردن ضعف های انتخاباتی درافغانستان موثر دانست و از امضای تفاهم نامه استقبال نمود.

آقای اعتمادی گفت: شماری از کارمندان نهادهای انتخاباتی نسبت به مسایل انتخاباتی بگونه ی علمی و اکادیمک آشنایی کامل ندارند، بناً ایجاد این نهاد آموزشی مسلکی می تواند در خصوص ظرفیت سازی و تربیه افراد متخصص درعرصه انتخابات کمک کند و همچنان درتقویت دیموکراسی و بآورمندی شهروندان نسبت به نهادهای انتخاباتی مفید واقع گردد.

رئيس دارالانشای کمیسیون شکایات افزود، آنان تلاش می کنند بودجه ی را در نظر بگیرند تا فیس تحصیلی کارمندان علاقه مند کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی، از سوی این کمیسیون پرداخت گردد.

در پایان مسوده تفاهم نامه ای که از سوی مسئولان انستیتوت مسلکی و تخنیکی انتخابات افغانستان تهیه شده بود ، به رئيس دارالانشای کمیسیون تسلیم شد.

در نهایت آقای اعتمادی وعده سپرد که پس از مرور آن، در صورت نیاز با گنجانیدن نظریات و پیشنهادات کمیسیون شکایات، این تفاهم نامه امضاء خواهد شد.

CEO

CEO

CEO

Latest news

Thu, Jul 30 2020 8:13 AM
Background image

عید الاضحی کریب کیگن مناسبت بیلن تبریک پیامی

مستقل سایلولر شکایت کمیسیه سی؛ مسلمانلرنینگ وحدت و بیرلیگ رمزی بولگن و ابراهیم خلیل الله (ع) نینگ قیگن قربانلیگینی ایسلاتادیگن عید سعید الاضحی کریب کیگنی اوچون بوتون دنیا مسلمانلریگه،. . .

Mon, Dec 02 2019 10:26 AM
Background image

سیلاو شکایت لرینی تیکشیریش مستقل کمیسیون و سیلاو نهاد لرنینگ اورته سیده گی کیلوشو نامه

سیلاو شکایت لرینی تکشیریش مستقل کمیسیون بوکون( یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۰) سیلاو نهاد لرنینگ ناظر لریبنل سیلاو مسله سی گه یاردملش مقصد کیلوشونامه گه قول قیدیلر. اشبو کیلیشو نامه گه قول. . .

Thu, Nov 21 2019 11:06 AM
Background image

سیلاو شکایت لرینی تیکشیریش ایرکین کمیسیون نینگ رهبرلیک اعضالری، آواز قیته سنلیش جریانیدن نظارت قیلدیلر

سیلاو شکایت لرینی تیکشیریش مستقل کمیسیون نینگ حرمتلی رهبرلیک اعضالری بوکون (چهارشنبه 1398/8/29) سیلاو مستقل کمیسیونیده گی سیلاو جمهورلیک ریاستی نینگ آوازلری قیته سنلیش جریانیدن نظارت. . .

BACK TO NEWS